การบริการด้านสุขภาพ

น้ำดื่ม

น้ำประปาทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัย สามารถดื่มได้ ส่วนน้ำแร่และน้ำนำเข้ายี่ห้อต่างๆ สามารถหาซื้อได้ง่ายจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป

โรงพยาบาล

ประเทศญี่ปุ่นมีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่างดี หากคุณประสบปัญหาด้านสุขภาพในระหว่างที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่น คุณจะได้รับการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานที่ดี

การฉีดวัคซีน

ไม่มีข้อกำหนดให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะมาจากประเทศใดในโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่มีภาษาอังกฤษหรือพนักงานพูดภาษาต่างประเทศ
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/health.html

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง