เวลาทำการและวันหยุด

เวลาทำการ

วันธรรมดา วันเสาร์ วันอาทิตย์ & วันหยุดราชการ
ธนาคาร 09:00-15:00 ปิด ปิด
ที่ทำการไปรษณีย์ 09:00-17:00 ปิด ปิด
ห้างสรรพสินค้า 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-19:30
ร้านค้า 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00
พิพิธภัณฑ์ 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00
สำนักงาน 09:00-17:00 ปิด ปิด

ที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งจะเปิดให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์
ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะปิดให้บริการในวันธรรมดา 2 ถึง 3 วันต่อเดือน
พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันจันทร์

วันหยุดราชการ

วันที่ ชื่อวันหยุด
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
จันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ
11 กุมภาพันธ์ วันรำลึกการก่อตั้งประเทศ
20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต (วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ)
29 เมษายน วันโชวะ
1 พฤษภาคม วันสถาปนาจักรพรรดิองค์ใหม่
3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ
4 พฤษภาคม วันสีเขียว
5 พฤษภาคม วันเด็ก
จันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม วันแห่งทะเล
11 สิงหาคม วันแห่งภูเขา
จันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน วันเคารพผู้สูงอายุ
23 กันยายน วันศารทวิษุวัต (วันแรกของฤดูใบไม้ร่วง)
จันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม วันแห่งกีฬาและสุขภาพ
22 ตุลาคม พิธีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิ์องค์ใหม่
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน
23 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิ์

*  1 พฤษภาคม และ 22 ตุลาคม เป็นวันหยุดเฉพาะปี 2019 เท่านั้น