อะโอโมริ

มีมรดกโลกที่เป็นป่าดงดิบต้นบีชที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่คอยเตือนให้ระลึกถึงกาลเวลาในอดีตที่ยังคงอยู่มากมาย จังหวัด

อะโอโมริตั้งอยู่ปลายเหนือสุดของเกาะฮอนชูหันหน้าไปทางฮอกไกโดโดยมีช่องแคบทซึการุคั่นกลาง ภูเขาโออุที่พาดผ่านจากทางเหนือจรดใต้เป็นตัวแบ่งเขตพื้นที่จังหวัด ทำให้เกิดภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างมากในฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทำให้มีหิมะตกมากในทะเลฝั่งประเทศญี่ปุ่น และทำให้ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีอุณหภูมิต่ำแม้จะอยู่ในฤดูร้อนก็ตาม

attractions-aomori-01

attractions-aomori-02

จังหวัดอะโอโมริเป็นจังหวัดที่ยังคงเหลือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น เทือกเขาชิราคามิ (ซึ่งโอบกอดป่าดงดิบต้นบีชที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นมรดกโลก), โออิราเสะ (มีชื่อเสียงในความงามของหุบเขา), ทะเลสาบโทะวาดะ-โกะ (เป็นที่รู้จักในเรื่องความงามที่ลึกลับ), วนอุทยานแห่งชาติทซึการุ (ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม) และวนอุทยานชิโมคิตะ-ฮันโตที่อยู่ปลายเหนือสุดของเกาะฮอนชู นอกจากนี้ คุณยังสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแบบโบราณของซากปรักหักพังซันไน-มารุยาม่า (ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวกันว่าสร้างขึ้นก่อน คริสตศักราช 4,000 ถึง 5,000 ปี), ซากโคเระคาว่าและซากคาเมะ-งะ-โอกะ

อะโอโมริเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดฤดูกาล ซึ่งคุณจะเข้าใจได้ถึงความรู้สึกในการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยมีเทศกาลต่างๆ มากมายที่รวมถึงเทศกาลอะโอโมริ เนะบุตะ-มะทซึริและเทศกาลฮิโรซากิ เนะปุตะ-มะทซึริ (ซึ่งทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนในฤดูร้อนสั้นๆ ในอะโอโมริสว่างไสว), การแสวงบุญในอิวากิ โอยาม่าในเมืองฮิโรซากิ (เทศกาลที่เพิ่มเสน่ห์บทกวีให้กับฤดูใบไม้ร่วงในทซึการุ) และฮาชิโนะเฮะ เอนบุริในเมืองฮาชิโนะเฮะ (เทศกาลฤดูหนาวแบบดั้งเดิม เพื่อขอความเจริญรุ่งเรืองและให้มีการเก็บเกี่ยวที่ดี)

การเดินทาง

จากโตเกียว :
[ทางเครื่องบิน] 1 ชม. 10 นาทีจากสนามบินฮาเนดะไปยังอะโอโมริและ 35 นาทีโดยรถบัสจากสนามบินไปยังสถานีอะโอโมริ
[ทางรถไฟ] 3 ชม. 20 นาทีจากสถานีโตเกียวไปยังชิน-อะโอโมริโดย JR ชินคันเซ็นสายโทโฮะคุ


 

จากโอซาก้า :
[ทางเครื่องบิน] 1 ชม. 30 นาทีจากสนามบินอิตามิไปยังอะโอโมริ
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Official Sites by Location


JNTO’s Travel Tips


Tourist Attractions


Other Information