คางาวะ

ทะเลเซะโตะในซึ่งห้อมล้อมเกาะเล็กเกาะน้อย 116 เกาะ และมีศาลเจ้าโคโตฮิระเป็นศูนย์กลางของการสักการะบูชา

จังหวัดคางาวะตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคชิโคขุโดยมีเทือกเขาซานุกิซึ่งสูงกว่า 1,000 เมตรโดยมีภูเขาริวโอซังซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,060 เมตรเป็นภูเขาลูกที่สูงที่สุดพาดผ่านส่วนใต้ของจังหวัด ที่ราบซานุกิแผ่ขยายอาณาเขตไปจนถึงตอนเหนือของจังหวัด และทะเลเซะโตะในมีเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่ 116 เกาะด้วยกันโดยรวมไปถึงเกาะโชโดชิมะ

attractions-kagawa-01

attractions-kagawa-02

ชื่อจังหวัดคางาวะเป็นที่รู้จักในนามแหล่งผลิตใยฝ้าย น้ำตาล และเกลือมาแต่ไหนแต่ไร โดยเรียกรวมกันว่า “ซานุกิ ซังปาคุ” ซึ่งมีความหมายว่า ของขาว 3 สิ่งที่ซานุกิ จังหวัดนี้มีเมืองทาคามัทสึซึ่งเคยเป็นเมืองปราสาทในยุคระบบเจ้าขุนมูลนาย และได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้

พื้นที่แถบทะเลบิซัน-เซะโตะซึ่งมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 690 กิโลเมตรหันหน้าเข้าทะเลญี่ปุ่น และเกาะต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางน้ำนิ่งจึงมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามขนาดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1934 และยังมีศาลเจ้าโคโตฮิระ หรือที่คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า “คนปิระซัง” ที่คอยดึงดูดผู้มาเยือนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการสักการะบูชาสำหรับเหล่าสามัญชนมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบันนี้มีผู้มาเยือนศาลเจ้าประมาณ 4 ล้านคนทุก ๆ ปี

เกาะโชโดชิมะหรือที่รู้จักกันในนามสถานที่ที่ริเริ่มการเพาะปลูกต้นมะกอกในประเทศญี่ปุ่นมีหุบเขาสวยงามมากมาย เช่น โจชิเค และคังคะเค นอกจากนี้ยังมีสวนโชโดชิมะโอลีฟที่มีลักษณะคล้ายสถานที่เรียบแนวชายฝั่งในเมดิเตอเรเนียน และยังมีสถานที่อื่น ๆ น่าสนใจเหมาะแก่การเยี่ยมชมอีกมากมาย

การเดินทาง

จากโตเกียว :
[ทางเครื่องบิน] ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาทีจากสนามบินฮาเนดะไปลงที่สนามบินทาคามัทสึ
[ทางรถไฟ] ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาทีจากสถานีโตเกียวไปลงที่สถานีโอคายามะด้วยขบวนรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด-ซันโย และใช้เวลา 1 ชั่วโมงจากสถานีโอคายามะไปลงที่สถานีทาคามัทสึบนรถไฟสาย JR เซะโตะ-โอฮาชิ


 

จากโอซาก้า :
[รถบัส] ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาทีจากสนามบินนานาชาติคันไซไปลงที่สถานีรถไฟทาคามัทสึด้วยรถลิมูซีนบัส
[รถไฟ] 40 นาทีจากสถานีรถไฟชินโอซากาไปลงสถานีโอคายามะด้วยรถไฟชินคันเซ็น