เอะฮิเมะ

จังหวัดเอะฮิเมะเป็นจังหวัดที่เปี่ยมล้นไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเพียบพร้อมไปด้วยความตั้งใจที่จะต้อนรับขับสู้ในแบบดั้งเดิม

จังหวัดเอะฮิเมะตั้งอยู่ส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคชิโกะคุ โดยชื่อเอะฮิเมะนี้มีความหมายว่า “เจ้าหญิงผู้อ่อนหวาน” ช่างประจวบเหมาะกับภูมิอากาศอบอุ่นสมชื่อ แถมด้วยธรรมชาติมากมาย จังหวัดนี้ล้อมรอบไปด้วยทะเลเซะโตะในซึ่งได้รับการขนานนามว่าทะเลอีเจียนในโลกตะวันออก และยังมีเทือกเขาชิโกะคุซึ่งมีภูเขาอิชิซึจิที่มียอดสูงที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก จะเห็นว่าเอะฮิเมะเป็นจังหวัดที่เปี่ยมล้นไปด้วยธรรมชาติเช่นนี้เอง จึงเป็นธรรมดาที่จะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร รวมไปถึงความตั้งใจที่จะต้อนรับขับสู้ในแบบดั้งเดิม

attractions-ehime-01

attractions-ehime-02

ทะเลเซะโตะในมีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาของจังหวัดเอะฮิเมะมาตั้งแต่โบราณในฐานะที่เป็นเส้นทางทะเลหลักที่เชื่อมระหว่างเกียวโตอันเป็นเมืองหลวงเก่าและคิวชู ทะเลในแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความงามอันโดดเด่นจากเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ท่ามกลางผืนทะเลสีคราม พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติที่มีมาเนิ่นนานซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสะพานอันสง่างามที่สร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในย่านชิมานามิไคโด หรือจะขี่จักรยานไปตามสะพาน ล่องเรือ ชิมอาหารทะเลรสเลิศก็เพลิดเพลินไม่แพ้กัน

บ่อน้ำร้อนโดโงะคือบ่อน้ำร้อนเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยมีอายุกว่า 3,000 ปี และยกสถานะขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ในเอะฮิเมะไปเรียบร้อย ด้วยความที่บ่อน้ำร้อนนี้ดึงดูดผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว นักเดินทางจำนวนมากมาย รวมไปถึงสมเด็จพระจักรพรรดิ และราชวงศ์ญี่ปุ่นมาเป็นเวลาช้านาน คุณสามารถมาสัมผัสขนบธรรมเนียมอันน่าสนใจนี้ได้ที่โดโงะออนเซ็นฮงคัง (อาคารหลัก) ซึ่งเป็นโรงอาบน้ำสาธารณะอันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเอะฮิเมะ

เอะฮิเมะเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่เส้นทางจาริกแสวงบุญชิโกะคุครอบคลุม เส้นทางดังกล่าวมีลักษณะเป็นวง มีระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร เชื่อมโยงวัด 88 แห่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ที่เป็นตำนานเล่าขานนามว่าคุไก (ค.ศ. 774-835) โดยมีวัดที่อยู่ในจังหวัดเอะฮิเมะทั้งสิ้น 26 แห่งเริ่มตั้งแต่วัดคันจิไซซึ่งเป็นวัดแห่งที่ 40 ไปจนถึงวัดซังคาคุซึ่งเป็นวัดแห่งที่ 65 ภาพคนเดินจาริกแสวงบุญตามเส้นทางดังกล่าวในชุดสีขาวจัดเป็นภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคชิโกะคุรวมไปถึงชาวจังหวัดเอะฮิเมะต่างภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ต้อนรับขับสู้แก่บรรดานักท่องเที่ยวของพวกตนเอง และยังคงสืบสานวัฒนธรรมที่มีต่อนักเดินทางนี้จากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา

Photo: © Uwajima Tourism Association

attractions-ehime-03

การเดินทาง

จากโตเกียว :
[ทางเครื่องบิน] ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาทีจากสนามบินฮาเนดะไปลงที่สนามบินมัทสึยามะ
[ทางรถไฟ] ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาทีจากสถานีโตเกียวไปลงที่สถานีโอคายามะด้วยขบวนรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด-ซันโย และใช้เวลา 2 ชั่วโมง 40 นาทีจากสถานีโอคายามะไปลงที่สถานีมัทสึยามะบนรถไฟสาย JR เซะโตะ-โอฮาชิ หรือสายโยซัน (ด่วนพิเศษ)


 

จากโอซาก้า :
[ทางเครื่องบิน] ใช้เวลา 50 นาทีจากสนามบินอิตามิไปลงที่สนามบินมัทสึยามะ
[ทางรถไฟ] ใช้เวลา 45 นาทีจากสถานีชินโอซากาไปลงที่สถานีโอคายามะด้วยรถไฟชินคันเซ็น