คุมะโมโตะ

ปล่องภูเขาไฟอาโสะซึ่งใหญ่ติดอันดับโลก สะพานอามาคุสะโกะเคียวและชายหาดรูปฟันเลื่อยที่ช่วยขับความงามให้เด่นมากขึ้น

จังหวัดคุมะโมโตะตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคคิวชูซึ่งอยู่ทางปลายฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาอาโสะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนกลุ่มภูเขาจิคุฮิตั้งอยู่ทางเหนือในขณะที่แม่น้ำชิราคาวะ แม่น้ำคุมะงาวะ และแม่น้ำสายอื่น ๆ ไหลจากภูเขาไปยังพื้นที่ที่กระแสน้ำน้อยกว่าในฝั่งตะวันตกทำให้เกิดที่ราบคุมะโมโตะและที่ราบยาชิโระ คาบสมุทรอุโตะฮันโตยื่นออกจากผืนดินคิวชูไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีหมู่เกาะอามาคุสะอยู่เลยคาบสมุทรออกไป

attractions-kumamoto-01

attractions-kumamoto-02

จังหวัดคุมะโมโตะมีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่งได้แก่ อาโสะคุจุ และอุนเซ็นอามาคุสะและสวนอีก 2 แห่งที่มีสถานะคล้ายอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ภูเขายาบาฮิตะฮิโกะ และกลุ่มภูเขาคิวชูกลาง พื้นที่ทั้งหวัดของอุทยานแห่งชาตินี้คิดเป็น 20% ของบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด เขตอาโสะมีภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ โดยภูเขาไฟดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และบ่อน้ำร้อนอีกมากมาย ส่วนเขตอามาคุสะมีอามาคุสะโกะเคียว (มีด้วยกันทั้งหมด 5 สะพาน) ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดเรื่องหน้าเศร้าสลดของชาวคริสต์ที่ยอมสละชีพเพื่อดำรงไว้ซึ่งศาสนาคริสต์ และเป็นสถานที่วิวทิวทัศน์สวยงามด้วยภาพของหมู่เกาะและชายหาดรูปฟันเลื่อย พื้นที่ภูเขาตอนกลางนี้สามารถดึงดูดคนให้มาแวะเวียนกันไม่ขาดสายด้วยหุบเขา ป่าดิบ และวิวภูเขาสวยงาม

สถานที่ที่ไม่ควรพลาดอื่น ๆ ในจังหวัดคุมะโมโตะยังมีเมืองคุมะโมโตะซึ่งมีปราสาทคุมะโมโตะซึ่งมีชื่อเสียงด้วยกำแพงหินที่มาพร้อม “มุชะกาเอชิ” อันเป็นมาตรการป้องกันพิเศษที่ออกแบบเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรู และสวนซุยเซ็นจิโจะจูซึ่งเป็นหมู่บ้านบ่อน้ำร้อน และหุบเขาในแอ่งน้ำของแม่น้ำคิคุจิที่ไหลไปยังอ่าวชิมาบาระ และพื้นที่ย่านฮิโตะโยชิ และย่านคุมะที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงสมัยศตวรรษที่ 12 ถึงศตวรรษที่ 14 อยู่มากมาย

การเดินทาง

จากโตเกียว :
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีจากสนามบินฮาเนดะไปยังสนามบินอาโสะคุมะโมโตะ


 

จากโอซาก้า :
ใช้เวลา 1 ชั่วโมงจากสนามบินอิตามิไปยังสนามบินอาโสะคุมะโมโตะ
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Official Sites by Location


JNTO’s Travel Tips


Other Information