คะนะงะวะ

เมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ตั้งอยู่ถัดจากโตเกียว มีภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งภูเขา แม่น้ำ และทะเล

จังหวัดคะนะงะวะอยู่ทางด้านทิศใต้ของโตเกียว ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบคันโต และหันเข้าหาอ่าวโตเกียว โดยมีอ่าวซางามิอยู่ทางด้านทิศใต้ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญที่ชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่น คะนะงะวะมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขา แม่น้ำ และทะเล ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็ล้วนถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นและภูมิอากาศที่เป็นลักษณะเฉพาะ

attractions-kanagawa-01

attractions-kanagawa-02

โยโกฮาม่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารจังหวัด ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าหลักของการสัญจรผ่านทะเลญี่ปุ่น และยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจของทั้งจังหวัดอีกด้วย เมืองโยโกฮาม่ายังได้ทำการพัฒนาพื้นที่ที่เรียกว่า มินาโตะ มิไร 21 เพื่อให้เป็นเมืองแห่งอนาคต นอกจากโยโกฮาม่าแล้ว ยังมีเมืองสำคัญทางทิศตะวันออกของจังหวัดที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างคาวาซากิ ที่เป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น และโยโกสึกะ เมืองท่าอันเก่าแก่

นอกจากนั้น คะนะงะวะยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แม่น้ำซางามิ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแม่น้ำสายหลักของคะนะงะวะไหลผ่านกลางตัวจังหวัด และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย เช่น คามาคุระ ฮาโกเนะ แดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้หลงใหลในการแช่น้ำพุร้อน และโอดาวาระ เมืองที่มีปราสาทของเจ้าผู้ครองนครทางใต้ของจังหวัด ยังมีโชนันและคาบสมุทรมิอุระ-ฮันโต ที่มีชายหาดอันงดงาม ขณะที่ทางตอนเหนือก็มีเทือกเขาทันซาวะ ที่ทอดยาวออกไปทางตะวันตก สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำให้คะนะงะวะเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปจนถึงความเป็นเมืองแห่งอนาคต

การเดินทาง

จากโตเกียว :
25 นาทีถึงสถานีโยโกฮาม่า โดยสาย JR โทไคโดจากโอซาก้า :

2 ชั่วโมง 15 นาที จากสถานีชินโอซาก้า ถึงสถานีชินโยโกฮาม่า โดย
ชินคันเซ็น สาย JR โทไคโด