วากายะมะ

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาเพื่อการสักการบูชา ป่าครึ้มเขียว น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มและชายฝั่งทะเลที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

วากายะมะขยายตัวจากศูนย์กลางไปยังทิศใต้สุดของเกาะฮอนชู (แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่น) ภูเขาลึกลับในวากายะมะดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ

ชายฝั่งมีหน้าผาสูงชันและท้องทะเลที่เต็มไปด้วยเกาะหลายขนาดจำนวนกว่า 130 เกาะ ภูเขาใกล้ชายฝั่งผ่านภัยธรรมชาตินานาชนิดจนก่อตัวขึ้นเป็นภูมิประเทศอันซับซ้อน มีหินหลายประเภทที่มีขนาดใหญ่และรูปร่างแปลกตากระจายตัวทั่วพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
สมัยโบราณบนภูเขานี้

attractions-wakayama-01

สภาพภูมิอากาศของวากายะมะอยู่ในระดับกลาง ทั้งมีจุดชมวิวที่ผู้คนมากมายแวะมาเยี่ยมเยือน เช่น ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะบนภูเขานาจิ ศาลเจ้าฮิโระซึ่งเป็นศาลเจ้าที่นับถือน้ำตกนาจิ ภูเขาโคยะอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 1,200 ปี บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติโคยะริวจิน อุทยานแห่งชาติโยชิโนะ – คุมาโนะ แม่น้ำคิโนกาวะ เป็นแหล่งต้นน้ำแห่งที่ราบวากายะมะ

คุมาโนะโคโดซึ่งเป็นเส้นทางเดินมาแต่ครั้งโบราณนับเป็นวิธีอันยอดเยี่ยมที่จะได้สัมผัสจิตวิญญาณชนบทของวากายะมะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่น เช่น บ่อน้ำพุร้อนชิราฮามะซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำพุร้อนที่โดดเด่นที่สุดของภูมิภาคคันไซ รวมถึงภูมิทัศน์ของเมืองวากายะมะที่มีปราสาทวากายะมะตั้งอยู่ด้วย

การเดินทาง

โดยสารรถไฟชินคันเซ็นสาย JR โทไคโด เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาทีจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีชินโอซาก้า จากนั้นขึ้นรถไฟสาย JR ฮันวะ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจากสถานีชินโอซาก้าเพื่อไปยังสถานีวากายะมะ