ชิงะ

ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น วัดเอ็นรัคคุจิอันเป็นมรดกโลกและสมบัติของชาติซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดเลียบทะเลสาบ

จังหวัดชิงะตั้งอยู่ในส่วนกลางของประเทศญี่ปุ่น มีทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอยู่ตรงกึ่งกลาง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาบุกิทางทิศเหนือ เทือกเขาสุซุกะทางทิศตะวันออก ภูเขาฮิระและภูเขาฮิเอย์ทางทิศตะวันตก เทือกเขาชิการาคิทางทิศใต้

attractions-shiga-01

attractions-shiga-02

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบบิวะรวมถึงทะเลสาบโยโกะ ภูเขาบุกิ ภูเขาฮิระและภูเขาฮิเอย์กินพื้นที่กว่าหนึ่งในหกของจังหวัดชิงะ ชิงะมีทัศนียภาพอันงดงามรวมถึงโอมิฮัคเค หรือแปดทิศอันงดงามแห่งโอมิซึ่งมีลักษณะคล้ายภาพทิวทัศน์จากทะเลสาบต้งถิงในมณฑลหูหนานประเทศจีน ที่นี่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทิศตะวันตกและตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้เกิดอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเลยทีเดียว มีแหล่งมรดกล้ำค่ามากมายรวมทั้งภูเขาฮิเอย์และวัดเอ็นรัคคุจิซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปราสาทฮิโกเนะซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปซึ่งมีชื่อเสียงมากมาย จังหวัดชิงะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นสมบัติของชาติและสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

นอกจากนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องปั้นดินเผาชิการาคิ พบเห็นรูปปั้นตัวแรคคูน ภาพโอทสึเอะซึ่งมีสรรพสีสดใส รวมถึงศิลปะดั้งเดิมอื่น ๆ และงานฝีมือมากมาย อาหารรสเลิศ เช่น “ฟูนะซูชิ” ซึ่งเป็นซูชิแบบดั้งเดิมที่ใช้ปลาน้ำจืดหมักดอง อาหารชนิดนี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 อีกทั้งยังมีเนื้อโอมิชวนยั่วน้ำลายอีกด้วย ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดก็คือเทศกาลฮิคิยามะมัตสึริซึ่งตกแต่งเทศกาลด้วยขบวนพาเหรดแห่แหนผ่านเมืองในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเอง

การเดินทาง

จากโตเกียว :
2 ชั่วโมง 15 นาทีถึงสถานีเกียวโตโดยรถไฟชิงคันเซ็นสาย JR โทไกโด และ 10 นาทีจากสถานีเกียวโตมากยังสถานีโอทสึโดยรถไฟสาย JR โทไกโด


จากโอซาก้า :
15 นาทีจากสถานีชินโอซาก้าไปยังสถานีเกียวโตโดยรถไฟชินคันเซ็น
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Official Sites by Location


JNTO’s Travel Tips


Tourist Attractions


Japan In-depth


Other Information