นีงะตะ

แนวเขาที่สูงกว่า 2,000 เมตรทำให้ที่นี่โดดเด่นในเรื่องของลานสกีและรีสอร์ท

จังหวัดนีงะตะมีลักษณะเป็นทางยาวหันหน้าออกสู่ทะเลญี่ปุ่น ตั้งอยู่กลางเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น ในสมัยเอโดะช่วงศตวรรษที่ 17-18 นีงะตะมีท่าเรือหลักทางฟากทะเลญี่ปุ่นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก และพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งติดต่อค้าขายกับรัสเซียและเกาหลีใต้ในช่วงหลังศตวรรษที่ 19

Attractions-Niigata-01

Attractions-Niigata-02

ภูเขาสูงระดับ 2,000 เมตรตั้งเรียงรายกันจนเกิดเป็นพื้นที่ราบสูงยาวเหยียด โดยมีภูเขาเอจิโกะที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเป็นจุดศูนย์กลาง บริเวณหุบเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม รวมไปถึงลานสกีและบ่อน้ำพุร้อน แม่น้ำชินาโนะที่ไหลจากภูเขาไปสู่ทะเลญี่ปุ่นถือว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น บริเวณรอบๆ ลุ่มแม่น้ำชินาโนะซึ่งเรียกว่าที่ราบนีงะตะมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ นอกจากนี้ บริเวณไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นยังมีเกาะซะโดซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดรองจากสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น และเป็นบริเวณที่ขุดพบแร่ทองเป็นจำนวนมากในสมัยเอโดะอีกด้วย

นีงะตะมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตสาเกญี่ปุ่น เพราะมีทั้งข้าวและน้ำคุณภาพดี สาเกและอาหารทะเลสดๆ ในร้านอาหารที่มีอยู่ทั่วเมืองจะทำให้คุณประทับใจกับรสชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ๆ ได้แบบไม่รู้ลืม นีงะตะเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ เพราะมีแม่น้ำชินาโนะไหลผ่านไปสู่ทะเลญี่ปุ่นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นีงะตะจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ เมืองนีงะตะยังมีเดงกะ บิ๊ก สวอน สเตเดียม ที่เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 และโทกิเมสเสะซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่ม G8 ในปี 2008 และการประชุมร่วมมือความมั่นคงทางด้านอาหารของกลุ่มเอเปคในปี 2010 อีกทั้งยังถือว่าเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

การเดินทาง

จากโตเกียว :
รถไฟชินคันเซ็นสาย JRโจเอทสึ ถึงสถานีนีงะตะ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง


จากโอซาก้า :
จากสนามบินอิตามิถึงสนามบินนีงะตะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที