นะงะโนะ

สวรรค์แห่งดอกไม้ที่บานสะพรั่งและพืชภูเขา คารุอิซาว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ทฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น

นะงะโนะเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอนชู ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับที่ราบสูงตอนกลางของญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันในชื่อหลังคาของญี่ปุ่น เนื่องจากตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภูมิภาคคันโตและคันไซ จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทั้งทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่น ทำให้นะงะโนะมีความเจริญก้าวหน้ามาก

Attractions-Nagano-01

บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นทิวเขาที่เชื่อมต่อกันระหว่างภูเขาไฟสามแห่ง ได้แก่ นะสึยามะ ฟูจิ และโนริคุระดาเกะ โดยทางทิศตะวันตกบรรจบกับเทือกเขาแอลป์ที่มีความสูงระดับสามพันเมตร
นะงะโนะมีทั้งบริเวณภูเขาสูงชันและบริเวณที่ราบสูง ในฤดูร้อนจะกลายเป็นสรวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยพืชภูเขานานาชนิดและดอกไม้ที่บานสะพรั่ง ธรรมชาติที่สวยงามนี้ทั้งตระการตาและดูเปราะบางในเวลาเดียวกัน เมื่อถึงฤดูหนาวจะมีสกีรีสอร์ทหลายแห่ง รวมถึงมีนักสกีมาเยือนเป็นจำนวนมาก

Attractions-Nagano-02

นะงะโนะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสายตลอดทั้งปี ผู้คนมักจะไปชมทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติโจชิเนทสึโคเก็ง ซึ่งจะได้เห็นทิวทัศน์ของภูเขาอาซายามะและเขาโยโกเทะยามะ รวมถึงอุทยานแห่งชาติมินามิแอลป์ และอุทยานแห่งชาติจูบุซังกะขุ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังนิยมไปเยือนคารุอิซาวะซึ่งเป็นแหล่งพักร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และไปชมวัดเซ็นโคจิในเมืองนะงะโนะ
ซึ่งเป็นเมืองเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998 รวมถึงไปเที่ยวเมืองอุเอดะ และเมืองมัทสึโมโตะอันเป็นเมืองแห่งปราสาทที่เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังมีบ่อน้ำพุร้อน เช่น โนซาว่าออนเซ็น ชิบุออนเซ็น เป็นต้น บ่อน้ำพุร้อนที่นี่เป็นที่รู้จักเพราะมักจะมีฝูงลิงมาแช่ออนเซ็น โดยจะพบฝูงลิงเหล่านี้ได้ที่สวนลิงป่าจิโกคุดานิ

การเดินทาง

จากโตเกียว :
รถไฟชินคันเซ็นสาย JR นะงะโนะ ถึงสถานีนะงะโนะใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที


จากโอซาก้า :
รถไฟชินคันเซ็นสาย JR โทไคโด จากสถานีชินโอซาก้าถึงสถานีนาโกย่า ใช้เวลา 50 นาที และรถไฟสาย JR จูโอ (limited express Shinano) ถึงสถานีนะงะโนะใช้เวลา 3 ชั่วโมง