อิชิคะวะ

แนวชายฝั่งทะเลที่หลากหลายทำให้อาหารทะเลอร่อย อิชิคะวะหันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่นและมีแนวชายฝั่งยาวถึง 580 กม.

อิชิคะวะตั้งอยู่ที่ใจกลางของฮอนชูและหันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่นโดยแบ่งออกเป็นเขตโนะโตะและคะกะ ตอนเหนือของอิชิคะวะคือเกาะโนะโตะ-ฮันโตะซึ่งยื่นลงไปในทะเลญี่ปุ่นและมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 580 กิโลเมตร เนื่องจากอิชิคะวะกินพื้นที่ซึ่งทั้งยาวและแคบจากตอนเหนือถึงตอนใต้ ภูมิประเทศของเขตโนะโตะซึ่งตั้งอยู่ในตอนเหนือและคะกะซึ่งตั้งอยู่ในตอนใต้จึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

attraction-ishikawa-01

attraction-ishikawa-02

ที่โนะโตะ คุณจะเพลิดเพลินไปกับแนวชายฝั่งทะเลที่หลากหลาย โดยที่ชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงจากคลื่นของทะเลญี่ปุ่นในขณะที่ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของอ่าวจะถูกกัดเซาะน้อยกว่า ทั้งนี้คะกะเป็นเขตที่อุดมไปด้วยภูเขาซึ่งล้อมรอบภูเขาฮาคุซังซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ในขณะที่แม่น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาได้ก่อให้เกิดที่ราบลุ่มซึ่งหล่อเลี้ยงเมืองต่างๆ

คะนะซะวะเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี้คะนะซะวะยังมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมที่โดดเด่นซึ่งรู้จักกันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองที่เรียกว่า “คะนะซะวะ-ฮะกุ” เครื่องปั้นดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝีมือแบบดั้งเดิมและความชำนาญเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นคะนะซะวะยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลรสเลิศซึ่งเกิดจากกระแสคลื่นของทะเลญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูในช่วงฤดูหนาวซึ่งถือว่าเป็นอาหารสุดพิเศษของอิชิคะวะ

การเดินทาง

จากโตเกียว :
[เครื่องบิน] 1 ชั่วโมงจากสนามบินฮานาเดะถึงสนามบินโคมัตซึ
[รถไฟ] 1.35 ชั่วโมงจากสถานีโตเกียวถึงสถานีเอจิโกะ-ยุซาวะเมื่อใช้สายJRโจเอะซึ ชิงกันเซ็ง และ 2.25 ชั่วโมงจากสถานีโตเกียวถึงสถานีคะนะซะวะเมื่อใช้สาย JRโฮคุเอะซึ คิวโกะ (รถด่วนพิเศษ)


จากโอซาก้า :

[รถไฟ] 2.30 ชั่วโมงถึงสถานีคะนะซะวะเมื่อใช้สาย JR โฮะกุริกุ (รถด่วนพิเศษ)
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Official Sites by Location


JNTO’s Travel Tips


Tourist Attractions


Other Information