ยะมะงุชิ

เกียวโตน้อยแถบตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่ไม่สามารถพบได้จากที่ใด รวมถึงประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคาบสมุทรเกาหลีที่มีมาอย่างยาวนาน

ยะมะงุชิตั้งอยู่ปลายสุดแถบตะวันตกของเกาะฮอนชู จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และกระแสน้ำจากมหาสมุทรทำให้ยะมะงุชิมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคาบสมุทรเกาหลีมาอย่างยาวนาน

หมู่เกาะโบโย-โชโตะตั้งอยู่ระหว่างยะมะงุชิกับเอฮิเมะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลในเซโตะ ชายฝั่งทะเลที่มีลมพัดตลอดเวลา ทรายสีขาว ต้นสนสีเขียว รวมถึงทุ่งหญ้าและบ้านเรือน เป็นภาพที่ดึงดูดใจผู้ที่ได้พบเห็น

attractions-yamaguchi-01

attractions-yamaguchi-02

ในอดีตเมืองฮากิอยู่ติดทะเลญี่ปุ่น และเคยเป็นเมืองปราสาทแห่งฮากิ ซึ่งมีมาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ก็ยังมีทางเดินโบราณและโกดังแบบโบราณ อีกทั้งมีกำแพงที่ทำจากกระเบื้องทรงสี่เหลี่ยม และปูนปลาสเตอร์ในสไตล์ “นามาโกะ” (Namako) ให้ได้เห็นกันอยู่

เมืองยะมะงุชิตั้งอยู่ที่ใจกลางของจังหวัด เนื่องจากสร้างเลียนแบบเกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 14 ยะมะงุชิจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “เกียวโตแห่งตะวันตก” ในฤดูร้อนของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลยะมะงุชิ กิออนมัตสึริ ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดตามเทศกาลกิออนมัตสึริที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเกียวโต

ชิโมโนะเซกิตั้งอยู่ที่ปลายสุดแถบตะวันตกของจังหวัด ซึ่งหันหน้าเข้าหาท่าเรือโมจิของเกาะคิวชู มีช่องแคบคันมอนอยู่ระหว่างกลาง และมีอุโมงค์คันมอน (ซึ่งมีระยะทางรวม 3,461 เมตร จุดต่ำสุดลึก 780 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เชื่อมต่อกับเกาะใกล้เคียง

การเดินทาง

จากโตเกียว :
[ทางเครื่องบิน] จากสนามบินฮาเนดะถึงสนามบินยะมะงุชิอุเบะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และรถโดยสารประจำทาง จากสนามบินถึงสถานีชินยะมะงุชิ ใช้เวลา 30 นาที
[ทางรถไฟ] ชินคันเซ็นสาย JR โทไคโด-ซันโย จากสถานีโตเกียวถึงสถานีชินยะมะงุชิ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที และรถไฟชินคันเซ็นสาย JR ยะมะงุชิ จากสถานีชินยะมะงุชิถึงสถานียะมะงุชิ ใช้เวลา 23 นาที