ฮิโรชิมะ

สัญลักษณ์สันติภาพของโลก เกาะมิยา-จิมะที่มีเสาโทริอิขนาดใหญ่ในทะเลเป็นเอกลักษณ์

ฮิโรชิมะตั้งอยู่ใจกลางของชูโกคุในฮอนชูตะวันตกซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น มีเกาะ อินโนชิมะ และเกาะอื่นๆ อีก 150 เกาะตั้งอยู่ใกล้กับทะเลเซโตะ ภูเขาชูโกคุที่สูงกว่า 1,000 เมตรตั้งอยู่ทางเหนือของฮิโรชิมะ มีอาณาเขตครอบคลุมจากทางทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก มีทางหลวงและทางด่วนตัดผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดทะเลเข้าด้วยกัน เมืองฮิโรชิมะเป็นที่ราบค่อนข้างแคบ ชายฝั่งมีลักษณะเป็นรอยหยักแบบฟันเลื่อย และมีภูเขาตั้งตะหง่านใกล้กับชายฝั่ง

attractions-hiroshima-01

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดฮิโรชิมะถูกล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา มีสถานที่ดึงดูดใจ เช่น อุทยานแห่งชาติเซโตะไนไค (ทะเลเซโตใน) อุทยานแห่งชาติฮิบะโดโก – ไทฉะคุ อุทยานแห่งชาติภูเขาชูโกคุตะวันตก เป็นต้น เมืองฮิโรชิมะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองแรกที่โดนระเบิดปรมาณู คุณสามารถเยี่ยมชมโดมระเบิดปรมาณูของฮิโรชิมะ (เก็นบาคุโดม) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สันติภาพของโลกที่สำคัญ รวมถึงอนุสรณ์สถานสันติภาพที่ตั้งอยู่ติดกับเก็นบาคุโดมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

attractions-hiroshima-02

ศาลเจ้าอิทซึคุชิมะเป็นศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับเก็นบาคุโดมในปี 1966 ตั้งอยู่บนเกาะมิยะจิมะ เป็นหนึ่งในสามของสถานที่ที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น และถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานประจำชาติ ซึ่งมีเสาโทริอิขนาดใหญ่ (ประตูศาลเจ้า) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเป็นสัญลักษณ์

การเดินทาง

จากโตเกียว :
[ทางเครื่องบิน] จากสนามบินฮาเนดะถึงสนามบินฮิโรชิมะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที
รถไฟชินคันเซ็นสาย JR โทไกโด-ซันโย จากสถานีโตเกียวถึงสถานีฮิโรชิมะ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง


จากโอซาก้า :
รถไฟชินคันเซ็น จากสถานีชินโอซาก้าถึงสถานีฮิโรชิมะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที