ชิซุโอกะ

อากาศอบอุ่น บริเวณเชิงเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลของภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น แวดล้อมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

ชิซุโอกะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคกลางประเทศญี่ปุ่น และหันออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยความที่อยู่ระหว่างโตเกียวและโอซาก้า ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของฟากตะวันออกและตะวันตก ทำให้ชิซุโอกะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมายาวนาน

Attractions-Shizuoka-01

Attractions-Shizuoka-02

ภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาอะชิทากะ และภูเขาโทกะสะ เป็นแนวเขาที่ลากยาวไปจนถึงคาบสมุทรอิสึ เนื่องจากเป็นบริเวณเขตภูเขาไฟ ชิซุโอกะจึงอุดมไปด้วยแหล่งน้ำพุร้อน เช่น อะตะมิ อิโต ชูเซ็นจิ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ชิซุโอกะยังมีธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น อ่าวสุรุกะ ทะเลเอ็นชู ทะเลสาบฮามานะโกะ แม่น้ำเท็งริวกาวะ แม่น้ำโออิกาวะ รวมถึงบริเวณที่ราบซึ่งแผ่กว้างไปจนถึงปากแม่น้ำ อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่อบอุ่นด้วย

เมืองชิซุโอกะเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของไดเมียวโตกุกาว่า อิเอยาสึ นายพลแห่งยุคเซ็นโงขุ (ยุคสงคราม) ที่อาศัยอยู่ในปราสาทซึมปุ นอกเหนือจากซากปรักหักพังของปราสาทแล้ว ยังมีแหล่งโบราณสถานโทโระที่คุณจะได้เห็นการจำลองบ้านโบราณและยุ้งฉางยกพื้นสูงซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยช่วง 3-4 ศตวรรษก่อนคริสตกาล อีกทั้งยังมีศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติอย่างศาลเจ้าคุโนะซังโทโชกุ ซึ่งประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ทางด้านตะวันตกของจังหวัดมีเมืองฮามามัทสึ ซึ่งมีบ่อน้ำพุร้อนคันซันจิที่มีจุดชมพระจันทร์เต็มดวงที่มีชื่อเสียง บริเวณชานเมืองมีเนินทรายนาคาตะจิมะที่เป็นสถานที่จัดเทศกาลแข่งว่าวยักษ์ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

การเดินทาง

จากโตเกียว :
รถไฟชินคันเซ็นฮิคาริ ถึงสถานีชิซุโอกะใช้เวลา 1 ชั่วโมง


จากโตเกียว :
รถไฟชินคันเซ็นฮิคาริ ถึงสถานีชิซุโอกะใช้เวลา 1 ชั่วโมง


จากโอซาก้า :

รถไฟชินคันเซ็นฮิคาริ จากสถานีชินโอซาก้าถึงสถานีชิซุโอกะใช้เวลา 2 ชั่วโมง