ฟุคุอิ

แนวสันผาซึ่งเกิดขึ้นจากแรงคลื่นกระทบชายฝั่ง เป็นทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่นี่คือที่ตั้งของวัดเอเฮจิ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์นิกายโซโต

ฟุคุอิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคชูบุและหันเข้าหาทะเลญี่ปุ่นไปทางทิศเหนือ ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นแนวเขาที่เชื่อมกับเทือกเขาทาเทยามะและที่ราบ
ฟุคุอิ ในทางกลับกัน ทางทิศตะวันตกประกอบด้วยแนวเนินเขาและพื้นที่ราบที่ค่อนข้างจำกัด เมืองฟุคุอิเป็นศูนย์กลางการบริหารงานท้องถิ่นและเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นในฐานะเมืองปราสาทของชิบาตะ คัทสึอิเอะ เจ้าครองแคว้นสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงยุคเซนโกคุ (ยุคสงคราม) จากนั้นจึงดำรงตำแหน่งเป็นไดเมียวในรัฐบาลของตระกูลโตกุงาวะตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19
เมืองนี้ยังคงมีสีสันของประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในวันวาน
เช่น สวนโยโกะคังและวัดไซโคจิ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ชิบาตะ คัทสึอิเอะอีกด้วย

attractions-fukui-01

attractions-fukui-02

บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางภาคเหนือของเมืองฟุคุอิคือ หน้าผาโทจินโบ ที่รู้จักกันว่าเป็นภูหินที่ถูกคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะ จากรอยแยกรูปเสาของหินไพรอกซีนแอนดีไซต์ (การรวมกลุ่มของหินห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม) ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ยากซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น และพบที่อื่นอีกเพียงสองแห่งในโลกเท่านั้น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุคุอิเป็นที่ตั้งของวัดเอเฮจิที่เต็มไปด้วยต้นสนญี่ปุ่นที่บางต้นมีอายุมากกว่า 600 ปี วัดนี้เป็นที่พำนักในฐานะสำนักงานใหญ่ของนิกายโซโต มีสามเณรและพระสงฆ์กว่า 200 รูปจำวัดอยู่ที่นี่เพื่อถือศีลบำเพ็ญภาวนา

ฟุคุอิเป็นที่รู้จักในด้านงานหัตถกรรมดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้นดินเผาเอจิเซ็นซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาหนึ่งในหกชนิดอันเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศญี่ปุ่น และยังมีเอจิเซ็นวาชิ (กระดาษญี่ปุ่น) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปี เช่นเดียวกับเครื่องเคลือบดินเผาในท้องถิ่นและงานที่ทำจากหินโมรา

การเดินทาง

จากโตเกียว :
2 ชั่วโมง 20 นาทีถึงสถานีไมบาระโดยรถไฟชินคันเซ็น สาย JR โทไกโด
และ 1 ชั่วโมง 5 นาที จากสถานีไมบาระถึงสถานีฟุคุอิ โดยรถไฟสาย JR โฮคุริคุจากโอซาก้า :

1 ชั่วโมง 50 นาทีถึงสถานีฟุคุอิ
โดยรถไฟสาย JR โฮคุริคุ
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Official Sites by Location


Japan In-depth


Other Information