ชมกีฬา

กีฬาประจำชาติ : ซูโม่ (SUMO)

ซูโม่ เป็นกีฬาประจำชาติญี่ปุ่น นักมวยปล้ำนุ่งเพียงผ้าพันกายท่อนล่างผืนเดียวอาจมีน้ำหนักตัวมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม เวลาอยู่บนเวทีจะพุ่งปะทะคู่ต่อสู้ด้วยพลังมหาศาลด้วยท่วงท่าที่สง่างามการแข่งขันซูโม่มักจัดคราวละ 15 วัน การซื้อบัตรจะต้องจองล่วงหน้านาน เนื่องจากเป็นกีฬาประเพณีที่ได้รับความนิยมแต่ละปี มีการจัดแข่งขันรวม 6 ครั้ง ได้แก่ ใน Tokyo ระหว่าง มกราคม/พฤษภาคม/กันยายน ส่วน Osaka จัดในเดือน มีนาคม, ที่ Nagoya ในเดือน กรกฎาคม, และ Fukuoka ในเดือนพฤศจิกายนสำหรับบัตรเข้าชมมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราว 3,800 เยนขึ้นไป หาซื้อ ณ วันเข้าชมโดยไม่ต้องสำรองล่วงหน้า

บัตรมีจำหน่ายทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Ticket Oosumo :
http://sumo.pia.jp/en/

เว็บไซต์ :
http://www.sumo.or.jp/en/index
http://www.jnto.go.jp/eng/indepth/exotic/JapanesQue/1312/sumo.html

กีฬาดั้งเดิมของญี่ปุ่น : เคนโด (KENDO)

เคนโด คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น ชื่อ “เคนโด” มีความหมายว่า “วิถีแห่งดาบ” มีพื้นฐานมาจากการใช้ดาบของซามูไรในสมัยก่อน ผู้เล่นใช้ดาบทำดาบไม้ไผ่ในการฝึก ด้วยกระบวนท่าการต่อสู้ที่รวดเร็วเด็ดขาด ผู้เล่นสวมอุปกรณ์ป้องกันพิเศษ ได้แก่ ชุดเกราะที่เรียกว่า โบกุ (BOGU) และใช้อาวุธเป็นดาบไม้ไผ่ที่เรียกว่า Shinai

เว็บไซต์ :
http://www.kendo-fik.org/english-page/english-top-page.html

กีฬาดั้งเดิมของญี่ปุ่น : จูโด (JUDO)

กีฬาจูโด เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่ง ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น หลักการพื้นฐานของยูโดเป็นเทคนิคการป้องกันตัวเองและโจมตีคู่ต่อสู้ในเวลาเดียวกัน ยูโดใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม หรือที่เรียกว่า “หนทางแห่งความสุภาพ” และมีการปรับระดับขั้นเข็มขัดเป็นสีต่างๆ เพื่อแยกระดับความเก่ง

All Japan Judo Federation (Japanese) เว็บไซต์ :
http://www.judo.or.jp/

สถานที่ดูกีฬาต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-807.pdf

ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมอื่นๆ ของญี่ปุ่น

กีฬาประจำชาติ : ซูโม่ (SUMO)

activity-sport-01

ซูโม่ เป็นกีฬาประจำชาติญี่ปุ่น นักมวยปล้ำนุ่งเพียงผ้าพันกายท่อนล่างผืนเดียวอาจมีน้ำหนักตัวมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม เวลาอยู่บนเวทีจะพุ่งปะทะคู่ต่อสู้ด้วยพลังมหาศาลด้วยท่วงท่าที่สง่างามการแข่งขันซูโม่มักจัดคราวละ 15 วัน การซื้อบัตรจะต้องจองล่วงหน้านาน เนื่องจากเป็นกีฬาประเพณีที่ได้รับความนิยมแต่ละปี มีการจัดแข่งขันรวม 6 ครั้ง ได้แก่ ใน Tokyo ระหว่าง มกราคม/พฤษภาคม/กันยายน ส่วน Osaka จัดในเดือน มีนาคม, ที่ Nagoya ในเดือน กรกฎาคม, และ Fukuoka ในเดือนพฤศจิกายนสำหรับบัตรเข้าชมมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราว 3,800 เยนขึ้นไป หาซื้อ ณ วันเข้าชมโดยไม่ต้องสำรองล่วงหน้า

บัตรมีจำหน่ายทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Ticket Oosumo : 

เว็บไซต์ :

กีฬาดั้งเดิมของญี่ปุ่น : เคนโด (KENDO) activity-sport-02
เคนโด คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น ชื่อ “เคนโด” มีความหมายว่า “วิถีแห่งดาบ” มีพื้นฐานมาจากการใช้ดาบของซามูไรในสมัยก่อน ผู้เล่นใช้ดาบทำดาบไม้ไผ่ในการฝึก ด้วยกระบวนท่าการต่อสู้ที่รวดเร็วเด็ดขาด ผู้เล่นสวมอุปกรณ์ป้องกันพิเศษ ได้แก่ ชุดเกราะที่เรียกว่า โบกุ (BOGU) และใช้อาวุธเป็นดาบไม้ไผ่ที่เรียกว่า Shinai

เว็บไซต์ :

กีฬาดั้งเดิมของญี่ปุ่น : จูโด (JUDO)activity-sport-03
กีฬาจูโด เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่ง ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น หลักการพื้นฐานของยูโดเป็นเทคนิคการป้องกันตัวเองและโจมตีคู่ต่อสู้ในเวลาเดียวกัน ยูโดใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม หรือที่เรียกว่า “หนทางแห่งความสุภาพ” และมีการปรับระดับขั้นเข็มขัดเป็นสีต่างๆ เพื่อแยกระดับความเก่ง

All Japan Judo Federation (Japanese) เว็บไซต์ :

สถานที่ดูกีฬาต่างๆ
File PDF :

ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมอื่นๆ ของญี่ปุ่น
เว็บไซต์ : 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2015