ชมศิลปะการแสดง

ละครคะบุกิ (Kabuki)

ละครคะบุกิ นักแสดงมีการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ และเคลื่อนไหวแสดงด้วยท่าทางต่างๆที่มีความหมาย การแสดงนี้นักแสดงเป็นชายล้วน สวมชุดแต่งการแบบโบราณ สีสันสดใส งดงาม

ละครคะบุกิในโตเกียว
ชมได้ที่โรงละครแห่งชาติ (National Theatre of Japan) และโรงละคร Kabuki-za Theater มีการแสดงละครคะบุกิ 8-9 ครั้งต่อปี ค่าชม 3,000 – 20,000 เยน พร้อมหูฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ :
KABUKI official website :

http://www.kabuki-bito.jp/eng/top.html
National Theatre of Japan :
www.ntj.jac.go.jp/english
Tokyo Kabuki Guide :
http://www.tokyokabukiguide.com/

ละครโน (NOH)

ละครโน เป็นศิลปะการแสดงที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 700 ปี เป็นละครเวทีที่ตัวละครจะเคลื่อนไหวช้าๆ เรียบง่าย และมีการร้องท่วงทำนองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยนักแสดงจะสวมหน้ากากเพื่อแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ พร้อมกับแสดงออกในท่าทางต่างๆที่สามารถสื่อความหมายได้ การแสดงนี้นักแสดงเป็นชายล้วน สวมชุดแต่งการแบบโบราณ สีสันสดใส งดงาม

เว็บไซต์ :
NOH official website :
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/

National Theatre of Japan :
http://www.ntj.jac.go.jp/english

ละครบุนระคุ (BUNRAKU)

ละครบุนระคุ เป็นการแสดงละครหุ่นที่ใช้หุ่นขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ รูปลักษณ์ของหุ่นมีการแต่งกายคล้ายละครคะบุกิหรือละครโน และเนื่องจากหุ่นมีขนาดใหญ่ทำให้ต้องมีคนเชิดหุ่นถึงสามคนโดยเฉพาะในจังหวัดโอซาก้าที่โรงละครบุนระคุ เกคิโจ เป็นโรงละครที่ได้รับการออกแบบสำหรับละครบุนระคุโดยเฉพาะ ศิลปะการแสดงนี้เป็นที่นิยม ดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก

เว็บไซต์ :
National Theatre of Japan :
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en

การจัดดอกไม้แบบ IKEBANA

การจัดดอกไม้ อิเคบะนะเป็นการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น มีประวัติที่ยาวนานและมีหลักการจัดเป็นแบบแผน การจัดอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องของธรรมชาติและวิถีของมนุษย์
โรงเรียนสอนจัดดอกไม้ในโตเกียว

1. OHARA School
http://www.ohararyu.or.jp/english/lesson.html
2. SOGETSU School
http://www.sogetsu.or.jp/e/

เว็บไซต์ :
http://www.jnto.go.jp/eng/pdf/regional/tokyo/flower_arrangement.pdf

พิธีชงชาญี่ปุ่นซะโด (Sadou)

พิธีชงชาญี่ปุ่น หรือ ซะโด เป็นพิธีการชงชาที่สะท้อนถึงสุนทรียศาสตร์อันเรียบง่าย ในห้อง พิธีชาลำดับการชงชา รวมทั้งขั้นตอนที่ถือปฏิบัติในพิธี มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของการเรียนรู้และมารยาท

เว็บไซต์ :
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/attractions/pdf/tea_ceremony_kyoto-kan.pdf