> ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ | จังหวัดโอกินาวะ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ-กู (Naminoue Shrine) แห่งเมืองนาฮะ (Naha City) จังหวัดโอกินาวะนั้น ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ (Naha Port) ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาวยามาโตะ (คำที่ใช้เรียกชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณ) มักจะแหงนหน้ามองขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐาน และแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาวะ (Battle of Okinawa) เมื่อครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ > การเดินทาง: จาก Naha Airport โดยสารรถยนต์ ใช้เวลา 10 นาที หรือจากใจกลางเมือง Naha เดิน 15 นาที
> ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ | จังหวัดโอกินาวะ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ-กู (Naminoue Shrine) แห่งเมืองนาฮะ (Naha City) จังหวัดโอกินาวะนั้น ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ (Naha Port) ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาวยามาโตะ (คำที่ใช้เรียกชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณ) มักจะแหงนหน้ามองขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐาน และแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาวะ (Battle of Okinawa) เมื่อครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ > การเดินทาง: จาก Naha Airport โดยสารรถยนต์ ใช้เวลา 10 นาที หรือจากใจกลางเมือง Naha เดิน 15 นาที
Map