ที่พักหลายรูปแบบ

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้รวบรวมข้อมูลที่พักประเภทต่างๆ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจและกำลังมองหาที่พัก