แลกรับกระเป๋าพับ
ผู้ที่ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นภายในงานนี้ มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาแลกรับ “กระเป๋าพับ” ฟรี จาก JNTO ที่บูธแลกของที่ระลึก (บูธหมายเลข VJ03) ซึ่งอยู่ภายในงานบริเวณรอยัล พารากอน ฮอลล์ 1 โดยแลกรับได้จนถึงเวลา 19.30 น. หรือจนกว่าของจะหมดในแต่ละวัน
*เงื่อนไขตามที่ JNTO กำหนด
วิธีการแลกของที่ระลึก
 1. ผู้ประสงค์แลกของที่ระลึกต้องซื้อสินค้าจากสายการบิน หรือ บริษัทผู้ออกบูธภายในงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งที่ 14 มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ
 2. ผู้ประสงค์แลกของที่ระลึกต้องแสดงใบเสร็จดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธแลกของที่ระลึก (บูธหมายเลข VJ03) ซึ่งอยู่ภายในงานบริเวณรอยัล พารากอน ฮอลล์ 1
 3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของที่ระลึกแก่ผู้ที่ทำกิจกรรมดังกล่าวครบถ้วนเท่านั้น
เงื่อนไขแลกของที่ระลึก
 1. การแลกของที่ระลึกต้องใช้กระดาษใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีตราประทับ (ตัวจริง) (E-ticket / ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้แลกได้)
 2. ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน
 3. แลกของที่ระลึกได้เฉพาะวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.30 น. หรือจนกว่าของจะหมดในแต่ละวัน
 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. ต้องตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนเพื่อแลกของที่ระลึก
 6. กรณีซื้อสินค้ามูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป / 1 ท่าน รับของที่ระลึกจาก JNTO 1 ชิ้น / ผู้เดินทาง 1 ท่าน
 7. กรณีที่ซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 2,000 บาท สามารถรวมยอดซื้อสินค้าให้ครบ 2,000 บาท / 1 ใบเสร็จ เพื่อแลกรับของที่ระลึกจาก JNTO ได้ 1 ชิ้น / ใบเสร็จ 1 ใบ
 8. ถ้าเป็นการซื้อด้วยการชำระมัดจำ ต้องชำระขั้นต่ำ 2,000 บาท
 9. สามารถแลกรับของที่ระลึกได้ 1 ชิ้น / 1 ท่านเท่านั้น
 10. ตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ "บูธแลกของที่ระลึก" (บูธหมายเลข VJ03) ซึ่งอยู่ภายในงานบริเวณรอยัล พารากอน ฮอลล์ 1
สนับสนุนโดย