งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เงื่อนไขแลกของที่ระลึก

1. ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินจากการซื้อ “ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น” หรือ “ทัวร์ไปญี่ปุ่น” หรือ “สินค้าที่มีตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นรวมอยู่”จากสายการบินหรือบริษัททัวร์ผู้ออกบูธภายในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23

2. การแลกของที่ระลึก ต้องใช้กระดาษใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือมีตราประทับ (ตัวจริง) (E-ticket/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอีเล็กโทรนิคไม่สามารถใช้แลกได้)

3. นำใบเสร็จรับเงินไปแลกของที่ระลึกที่บูธ JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (JNTO) ใน Plenary Hall ตรงบูธหมายเลข P155 แลกได้จนถึงเวลา 20:30 น. หรือจนกว่าของจะหมดในแต่ละวัน เฉพาะในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23

4. สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น

5. ต้องตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนเพื่อแลกของที่ระลึก

6. ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถแลกจำนวนของที่ระลึกได้เท่าจำนวนผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

7. ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถแลกของที่ระลึกได้เพียงครั้งเดียว

8. ถ้าเป็นการซื้อด้วยการชำระมัดจำ ต้องชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท

9. ในใบเสร็จต้องระบุเป็นการเดินทางจากประเทศไทยไปยังปลายทางในประเทศญี่ปุ่น (รวมกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอื่น)

10. ของที่ระลึก มีจำนวนจำกัดต่อวัน