สนามบินเซนได

สนามบินเซนได

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินเซนไดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซนได ห่างจากสถานีรถไฟ JR Sendai ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเซนไดเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ Sendai Airport Transit

จากสนามบินเซนไดมีให้บริการรถไฟสาย Sendai Airport Access Line ตรงไปยังสถานี JR Sendai ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางแค่เพียง 25 นาที โดยสถานีรถไฟ Sendai Airport ตั้งอยู่ภายในสนามบิน ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร

กลับสู่ด้านบน

โดยรถบัส

รถบัส

ป้ายรถบัสจะอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

จากสนามบินเซนไดมีรถบัสให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในภูมิภาคโทโฮคุ อาทิ สถานี JR Sendai แหล่งน้ำพุร้อน Akiu Hot Spring เมือง Matsushima เมือง Hiraizumi สถานี JR Yamagata เมือง Aizu-Wakamatsu เป็นต้น

*รถบัสที่ไปยัง Yamagata Zao Onsen จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้น

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

มีรถแท็กซี่ให้บริการไปยังใจกลางเมืองเซนไดและเมืองโดยรอบ โดยจุดจอดรถแท็กซี่จะอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (Michinoku Tour Information)

ให้ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่และโบรชัวร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่พูดได้หลายภาษาให้คำแนะนำ อีกทั้งมีให้บริการจองโรงแรม จำหน่ายตั๋วสำหรับกิจกรรมต่างๆและบัตรเหมาจ่ายรถไฟ ตั้งอยู่ชั้น 1 บริเวณฝั่งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9:00 ถึง 21:00 น.

กลับสู่ด้านบน

การแลก Japan Rail Pass

การแลก Japan Rail Pass

นำ Exchange Order ไปแลกรับบัตร Japan Rail Pass ได้ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Michinoku Tour Information ภายในสนามบินเซนได เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 - 21:00 น.

หรือแลกรับบัตร Japan Rail Pass ได้ที่เคาน์เตอร์ JR East Travel Service Center ภายในสถานี JR Sendai เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30-19:00 น. (จันทร์ - เสาร์) 8:30-18:00 น. (อาทิตย์ และ วันหยุด)

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินเซนไดมีบริการ Wi-Fi ฟรีภายในอาคารผู้โดยสาร

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่ “ธนาคาร 77” ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00-15:00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

นอกจากนี้ยังมีเคาน์เตอร์ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินรวมทั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติซึ่งเปิดบริการทุกวัน

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

มีให้บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางโดย Yamato Transport ซึ่งเคาน์เตอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

มีให้บริการตู้ล็อคเกอร์ รับ-ฝาก กระเป๋าและสัมภาระชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

ภายในสนามบินมีบริการร้านอาหารและร้านขายของต่างๆ

กลับสู่ด้านบน