สนามบินนานาชาตินาริตะ (โตเกียว)

สนามบินนานาชาตินาริตะ (โตเกียว)

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินนานาชาตินาริตะตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงโตเกียวออกไป 60 กิโลเมตรทางทิศตะวันออก มีอาคารผู้โดยสาร (Terminal) จำนวน 3 อาคาร โปรดตรวจสอบข้อมูลอาคารผู้โดยสารกับสายการบินที่ท่านใช้บริการ ก่อนการเดินทาง

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ East Japan Railway Company (JR-EAST)

มีให้บริการหลายสาย

www.jreast.co.jp/e/index.html

1) Narita Express (N'EX)

www.jreast.co.jp/e/nex

ใช้เวลา 60 นาที ราคา 3,020 เยน(ต่อเที่ยว) ไปยังสถานี Tokyo

2) JR Rapid Train

ใช้เวลา 90 นาที ราคา 1,320 เยน(ต่อเที่ยว) ไปยังสถานี Tokyo

บริษัทรถไฟ Keisei Railway

มีให้บริการหลายสาย

www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/us/index.html

1) Keisei Skyliner

ใช้เวลา 36 นาที ราคา 2,470 เยน(ต่อเที่ยว) ไปยังสถานี Nippori

ใช้เวลา 41 นาที ราคา 2,470 เยน(ต่อเที่ยว) ไปยังสถานี Ueno

2) Keisei Limited Express

ใช้เวลา 77 นาที ราคา 1,030 เยน(ต่อเที่ยว) ไปยังสถานี Keisei-Ueno

3) Keisei Access Express

ใช้เวลา 58 นาที ราคา 1,280 เยน(ต่อเที่ยว) ไปยังสถานี Asakusa

(ตั้งแต่ 17.00 น.จะให้บริการไปยังสถานี Keisei-Ueno)

กลับสู่ด้านบน

โดยรถบัส

รถบัส

มีให้บริการหลายสาย อาทิ

1) Airport Limousine Bus

ให้บริการออกจากสนามบินนาริตะด้วยเครือข่ายเส้นทางที่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่วโตเกียว เชื่อมโยงสนามบินนาริตะ กับ Tokyo City Air Terminal (T-CAT), Yokohama City Air Terminal (YCAT) สนามบินฮาเนดะ และโรงแรมใหญ่ๆ ในโตเกียว โดยรถจะออกจากด้านหน้าอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนาริตะ นำคุณเดินทางตรงไปจนถึงทางเข้าของโรงแรมใหญ่ๆ ในโตเกียวพร้อมกับสัมภาระ มีรถให้บริการทุกวัน ออกทุกๆ 5 ถึง 30 นาที สามารถซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 อาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า

รายละเอียด : www.limousinebus.co.jp/en

2) Tokyo Shuttle Bus (Keisei Bus)

ใช้เวลา 75 นาที ราคา 1,000 เยน ไปยังสถานีโตเกียว หรือสถานีกินซ่า

รายละเอียด : www.keiseibus.co.jp/inbound/tokyoshuttle/en

3) The Access Narita Bus

ใช้เวลา 80 นาที ราคา 1,000 เยน ไปยังสถานีโตเกียว หรือสถานีกินซ่า

รายละเอียด : http://accessnarita.jp/en

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

มีบริการรถแท็กซี่สาธารณะมาตรฐาน (แบบมีมิเตอร์) และรถแท็กซี่แบบค่าโดยสารคงที่ ให้บริการระหว่างสนามบินและกรุงโตเกียว

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information Center: TIC)

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ให้คำแนะนำเรื่องเที่ยว พร้อมแจกแผนที่และโบรชัวร์ ตั้งอยู่ในอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าอาคาร 1 และอาคาร 2 การแวะที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจะช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้าได้

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information Center: TIC)

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 - 20:00 น.

กลับสู่ด้านบน

การแลก Japan Rail Pass

การแลก Japan Rail Pass

การนำ Exchange Order ไปแลกเพื่อรับบัตร Japan Rail Pass นั้นสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ JR EAST Travel Service Center ในสนามบิน โดยต้องแลกรับบัตร Japan Rail Pass ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออก Exchange Order และสามารถใช้พาสกับการเดินทางด้วยรถไฟ JR ระหว่างสนามบินนาริตะและโตเกียวได้

JR EAST Travel Service Center

อาคารผู้โดยสารขาเข้าอาคาร 1 (Terminal 1) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:15 - 19:00 น.

อาคารผู้โดยสารขาเข้าอาคาร 2 และ 3 (Terminal 2 and 3) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:15 - 20:00 น.

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินมีบริการ Wi-Fi ในแต่ละอาคารเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ได้ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พกพา

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

มีธนาคารและศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่หลายแห่งภายในสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

หากไม่ต้องการที่จะหอบหิ้วกระเป๋าเดินทาง สามารถใช้บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางไปได้ทั่วญี่ปุ่น ซึ่งหากส่งไปยังโรงแรมในโตเกียว จะได้รับสัมภาระในวันถัดไป

เคาน์เตอร์สำหรับบริการจัดส่งที่สนามบินนั้นมีหลายบริษัท

ABC Co. Ltd., Kamataki Unyu Co. Ltd. (QL Liner), New Passenger Service (NPS), Sky Porter และ Green Port Agency (GPA)

โดยมีค่าใช้จ่ายต่อชิ้น 2,000 เยน ต่อน้ำหนักสูงสุด 30 กก.

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

สนามบินมีบริการ รับ-ฝาก กระเป๋าและสัมภาระสำหรับผู้โดยสาร รวมทั้งตู้ล็อคเกอร์

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

สนามบินมีร้านอาหาร และร้านขายของต่างๆภายในพื้นที่สนามบิน

กลับสู่ด้านบน