สนามบินฮิโรชิมะ

สนามบินฮิโรชิมะ

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินฮิโรชิมะตั้งอยู่ในเมืองมิฮะระ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองฮิโรชิมะไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร และยังเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชูโงะคุ

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

รถไฟ

ไม่มีรถไฟให้บริการจากสนามบินฮิโรชิมะ แต่มีบริการรถบัสลิมูซีนจากสนามบินฮิโรชิมะไปยังสถานีรถไฟฮิโรชิมะ ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที ซึ่งที่สถานีรถไฟฮิโรชิมะสามารถต่อรถไฟชินคังเซ็นหรือรถไฟสายท้องถิ่นของบริษัท JR ได้

กลับสู่ด้านบน

โดยรถบัส

รถบัส

จากสนามบินฮิโรชิมะมีรถบัสให้บริการไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฮิโรชิมะ สถานีรถบัสฮิโรชิมะ สถานีรถไฟฟุคุยามะ สถานีรถไฟมิฮะระ สถานีรถไฟคุเระ เมืองมิโยชิ สถานีรถไฟไซโจ เป็นต้น

โดยป้ายรถบัสจะอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

จุดจอดรถแท็กซี่จะอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ให้บริการเดินทางไปยังใจกลางเมืองฮิโรชิมะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ หรือสามารถใช้บริการแชร์แท็กซี่ไปยังท่าเรือทาเคะฮาระ และเมืองโอโนมิจิ

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 บริเวณฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สามารถขอข้อมูลท่องเที่ยว รวมทั้งจำหน่าย “Visit Hiroshima Tourist Pass” ซึ่งเป็นบัตรเหมาจ่ายใช้โดยสารรถบัส (รวมถึง Airport Limousine Bus) รถราง และเรือเฟอร์รี่ในจังหวัดฮิโรชิมะตามที่กำหนดได้

กลับสู่ด้านบน

การแลก Japan Rail Pass

การแลก Japan Rail Pass

ไม่มีให้บริการแลกรับบัตร Japan Rail Pass ที่สนามบินฮิโรชิมะ แต่สามารถซื้อ “JR-West Rail Pass (Kansai-Hiroshima Pass)” ได้ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 บริเวณฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินฮิโรชิมะมีบริการ Wi-Fi ฟรีภายในอาคารผู้โดยสาร

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริเวณชั้น 2 ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ มีให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ “ธนาคารฮิโรชิมะ” ซึ่งมีเครื่องแลกเงินอัตโนมัติ เปิดให้บริการตั้งแต่ 7:00-21:00 น. (จันทร์ – ศุกร์) และ 8:00-21:00 น. (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

นอกจากนี้ในบริเวณใกล้กันยังมีเคาน์เตอร์ Travelex ให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งเปิดบริการทุกวัน

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

มีให้บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางโดย Yamato Transport ซึ่งเคาน์เตอร์ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 บริเวณฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ เวลาทำการ: 8:30 – 18:30 น.

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

มีให้บริการตู้ล็อคเกอร์ รับ-ฝากสัมภาระชั่วคราวที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

มีบริการร้านอาหารและร้านขายของต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ดูรายชื่อร้านค้าได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

กลับสู่ด้านบน