สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)

สนามบินฮาเนดะ

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินฮาเนดะตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงโตเกียว 15 กิโลเมตร เป็นสนามบินศูนย์กลางของเที่ยวบินภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบินไปยังปลายทางกว่า 49 แห่งทั่วประเทศ

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ Tokyo Monorail

www.tokyo-monorail.co.jp/english

ใช้เวลา 13 นาที ราคา 490 เยนไปยังสถานี Hamamatsucho

บริษัทรถไฟ Keikyu Line

www.haneda-tokyo-access.com/en

ใช้เวลา 11 นาที ราคา 410 เยนไปยังสถานี Shinagawa

กลับสู่ด้านบน

โดยรถบัส

รถบัส

มีให้บริการหลายสาย อาทิ

1) Keikyu Limousine

ให้บริการออกจากสนามบินฮาเนดะด้วยเครือข่ายเส้นทางที่กว้างขวางครอบคลุมทั่วพื้นที่โตเกียว เชื่อมต่อสนามบินฮาเนดะกับสถานี Tokyo ย่าน Shibuya ย่าน Odaiba เมือง Yokohama บริเวณ Hakone และจุดอื่นๆ รถจะออกจากด้านหน้าของอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินฮาเนดะ โดยจะนำคุณเดินทางตรงไปจนถึงสถานีหลักใหญ่ๆ พร้อมกับสัมภาระของคุณ ให้บริการทุกวันโดยจะออกทุกๆ 5 ถึง 30 นาที สามารถซื้อตั๋วได้ที่บริเวณอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า

รายละเอียด : http://hnd-bus.com

2) Airport Limousine

ให้บริการรถบัสออกจากสนามบินฮาเนดะด้วยเครือข่ายเส้นทางที่กว้างขวางครอบคลุมทั่วพื้นที่โตเกียว โดยจะเชื่อมต่อสนามบินฮาเนดะกับ Tokyo City Air Terminal(T-CAT) และโรงแรมใหญ่ๆ ในโตเกียว รถจะออกจากด้านหน้าของอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินฮาเนดะ โดยจะนำคุณเดินทางตรงไปจนถึงทางเข้าของโรงแรมใหญ่ๆ ในโตเกียวพร้อมกับสัมภาระ ให้บริการทุกวันออกทุกๆ 5 ถึง 30 นาที สามารถซื้อตั๋วได้บริเวณอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า

รายละเอียด : www.limousinebus.co.jp/en/areas/detail/nrt/haneda

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

มีรถแท็กซี่ให้บริการ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

Tokyo Tourist Information Center - Haneda Airport

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโตเกียว สาขาสนามบินฮาเนดะ ตั้งอยู่ตรงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 สำนักงานเปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Keikyu Tourist Information Center

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเคคิว ในสนามบินฮาเนดะ ตั้งอยู่ตรงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 - 22:00 น.

กลับสู่ด้านบน

การแลก Japan Rail Pass

การแลก Japan Rail Pass

การนำ Exchange Order ไปแลกเพื่อรับบัตร Japan Rail Pass นั้นสามารถทำที่ JR East Travel Service Center ซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 ใกล้จุดจำหน่ายบัตร Tokyo Monorail (เปิดทุกวัน 6:45 – 18:30 น.) โดยต้องแลกรับบัตร Japan Rail Pass ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออก Exchange Order และสามารถใช้พาสกับการเดินทางด้วย Tokyo Monorail ได้

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินมีบริการ Wi-Fi ในแต่ละอาคารเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พกพา

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

มีธนาคารและศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่หลายแห่งภายในสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

หากไม่ต้องการจะหอบหิ้วกระเป๋าเดินทาง สามารถใช้บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางไปได้ทั่วญี่ปุ่น ซึ่งหากส่งไปยังโรงแรมในโตเกียว จะได้รับสัมภาระในวันถัดไป

เคาน์เตอร์สำหรับบริการจัดส่งที่สนามบินมีหลายบริษัท เช่น ANA Air Service Tokyo และ JAL ABC Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

สนามบินมีบริการ รับ-ฝาก กระเป๋าและสัมภาระสำหรับผู้โดยสาร รวมทั้งตู้ล็อคเกอร์

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

สนามบินมีบริการ ร้านอาหาร และร้านขายของต่างๆภายในพื้นที่สนามบิน

กลับสู่ด้านบน