สนามบินฟุคุโอกะ

สนามบินฟุคุโอกะ

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินฟุคุโอกะ เป็นสนามบินนานาชาติหลักของภูมิภาคคิวชู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองฟุคุโอกะ ห่างจากสถานีรถไฟ Hakata Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักเพียงแค่ 3 กิโลเมตร

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ Fukuoka City Subway

จากสนามบิน มีรถไฟใต้ดินให้บริการไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองฟุคุโอกะ ใช้เวลาเดินทางแค่เพียง 5 นาทีไปยังสถานี Hakata (ราคา 260 เยน) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลัก

โดยสถานีรถไฟใต้ดินตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน (B1) ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (หากมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีรถรับส่งให้บริการฟรีมายังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)

www.fukuoka-airport.jp/english/subway.html

โดยรถบัส

รถบัส

จากสนามบินมีรถบัสให้บริการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองฟุคุโอกะและเมืองต่างๆ ในภูมิภาคคิวชู โดยสามารถขึ้นรถบัสได้ที่ชั้น 1 ของทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีรถรับส่งให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอาคารในสนามบิน

www.fukuoka-airport.jp/english/busmokuji.html

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

มีรถแท็กซี่ให้บริการตลอดเวลาบริเวณชั้น 1 หน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

www.fukuoka-airport.jp/english/taxi.html

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information Center : TIC)

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00-21:30 น.

สามารถขอข้อมูลการท่องเที่ยว พร้อมแผนที่และโบรชัวร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่พูดได้หลายภาษาให้คำแนะนำ

กลับสู่ด้านบน

การแลก Japan Rail Pass

การแลก Japan Rail Pass

ภายในสนามบินไม่มีเคาน์เตอร์ให้บริการแลกรับบัตร Japan Rail Pass ท่านสามารถนำ Exchange Order ไปแลกรับบัตร Japan Rail Pass ได้ที่เคาน์เตอร์ JR Kyushu Ticket Office ภายในสถานีรถไฟ Hakata เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 23:00 น.

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินมีบริการ Wi-Fi เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พกพา

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

มีศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่หลายแห่ง ทั้งในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

มีบริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางที่เคาน์เตอร์ Sagawa Express หรือเคาน์เตอร์ Yamato Transport ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 1 และ 3) และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ชั้น1) บางแห่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 7:30 – 21:40 น.

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

มีบริการรับฝากกระเป๋าและสัมภาระชั่วคราว ที่เคาน์เตอร์/ Sagawa Express หรือเคาน์เตอร์ Yamato Transport ที่ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 21.30 น. รวมทั้งมีตู้ล็อคเกอร์ให้บริการ

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

สนามบินมีบริการ ร้านอาหาร และร้านขายของต่างๆภายในพื้นที่สนามบิน

กลับสู่ด้านบน