สนามบินนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

สนามบินนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินนิวชิโตเสะ เป็นสนามบินนานาชาติของเกาะฮอกไกโด เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชิโตเสะ ซึ่งห่างจากเมืองซัปโปโรราว 50 กิโลเมตร

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ Hokkaido Railway Company (JR-Hokkaido)

จากสนามบินมีรถไฟให้บริการจากสถานี JR New Chitose Airport ไปยังสถานี JR Sapporo ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

สถานีรถไฟ JR New Chitose Airport อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน (B1) ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
www2.jrhokkaido.co.jp/global/

กลับสู่ด้านบน

โดยรถบัส

รถบัส

จากสนามบินมีรถบัสให้บริการเดินทางไปยังตัวเมืองซัปโปโรและเมืองต่างๆ โดยสามารถขึ้นรถบัสได้ที่ชั้น 1 ของทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

มีรถแท็กซี่ให้บริการ 2 จุดที่ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอีก 1 จุดที่ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถจองรถแท็กซี่ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการภายในสนามบินได้ด้วย

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information Center : TIC)

ตั้งอยู่ชั้น 2 บริเวณฝั่งผู้โดยสารขาเข้าของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 8:00 ถึง 20:00 น.

สามารถขอข้อมูลการท่องเที่ยว พร้อมแผนที่และโบรชัวร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่พูดได้หลายภาษาให้คำแนะนำ

กลับสู่ด้านบน

การแลก Japan Rail Pass

การแลก Japan Rail Pass

สามารถนำ Exchange Order ไปแลกรับบัตร Japan Rail Pass ได้ที่เคาน์เตอร์ JR Information Desk บริเวณสถานีรถไฟ JR New Chitose Airport ที่ชั้นใต้ดิน (B1) ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 – 19:00 น.

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินมีบริการ Wi-Fi เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พกพา

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

มีธนาคารและศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่หลายแห่งภายในสนามบิน

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

เคาน์เตอร์สำหรับบริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางตั้งอยู่ทั้งในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ชั้น1และ2) และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 2)

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

มีให้บริการ รับ-ฝาก กระเป๋าและสัมภาระชั่วคราว ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์เดียวกับที่ให้บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งมีตู้ล็อคเกอร์ให้บริการ

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

สนามบินมีบริการ ร้านอาหาร และร้านขายของต่างๆภายในพื้นที่สนามบิน

กลับสู่ด้านบน