เที่ยวโทโฮคุ

ภูมิภาคโทโฮคุ

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) คือภูมิภาคที่อยู่ทางเหนือ ของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอาโอโมริ (Aomori) จังหวัดอาคิตะ (Akita) จังหวัดอิวาเตะ (Iwate) จังหวัดมิยากิ (Miyagi) จังหวัดยามากาตะ (Yamagata) และจังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima)

บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาชิระคะมิ (Shirakami) ที่มีความอุมสมบูรณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติส่วนอื่นยังมีความเป็นชนบทซึ่งเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งทะเลสาบ น้ำตก อนเซ็นธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา จุดเด่นของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) อยู่ที่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลที่เป็นที่รู้จักคือเทศกาลแห่โคมไฟ

การเดินทางไปที่ ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) โดยส่วนมากจะเดินทางมาจากโตเกียว (Tokyo) ที่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยจากนั้นจึงต่อรถไฟชินคันเซ็นวิ่งเชื่อมไปยังแต่ละจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)

Tohoku

บทความจากสื่อ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง