Travel to Tohoku Campaign!

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกเป็น "กระบอกเก็บอุณหภูมิ ลาย Japan. Endless Discovery × Tohoku Treasure Island" ฟรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562

สำหรับผู้ที่ซื้อสิ้นค้าไปเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุจากบริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ เช่น จองกรุ๊ปทัวร์ไปโทโฮคุ จองที่พักในโทโฮคุ ซื้อตั๋วเครื่องบินไปยังพื้นที่ในโทโฮคุ ซื้อบัตรเหมาจ่ายรถไฟที่ครอบคลุมเฉพาะภูมิภาคโทโฮคุ เป็นต้น รับ "กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ" ไปเลยฟรี! (ขนาด: ความจุ 350 มิลลิลิตร, สูง 22.8 ซม. × กว้าง 5.8 ซม.)

ภูมิภาคโทโฮคุ ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ อะโอโมริ อะคิตะ อิวะเตะ มิยะงิ ยะมะงะตะ และฟุคุชิมะ
เงื่อนไข
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้ากับบริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ (รายชื่อตามด้านล่าง)
  3. สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าที่ชำระเงินเต็มจำนวน
  4. รับของที่ระลึกจากบริษัททัวร์
  5. สินค้าที่ร่วมรายการ ต้องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ เท่านั้น
  6. ไม่รวมสินค้าที่การใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น เช่น บัตรเหมาจ่ายรถไฟ Japan Rail Pass
  7. สำหรับการกำหนดสินค้าที่ร่วมรายการและรายละเอียดต่างๆ บริษัททัวร์แต่ละแห่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมด
  8. การแลกของที่ระลึก ผู้เดินทาง 1 ท่าน จะได้รับ 1 ชิ้น (ไม่เกี่ยวกับจำนวนสินค้าหรือราคาที่ซื้อ)
  9. ของที่ระลึกมีจำนวน จำกัด สามารถแลกได้จนถึง 30 กันยายนหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ภูมิภาคโทโฮคุ
ภูมิภาคโทโฮคุ
โทโฮคุ คือภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และในภูมิภาคโทโฮคุนี้ ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ อะโอโมริ อะคิตะ อิวะเตะ มิยะงิ ยะมะงะตะ และฟุคุชิมะ
บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ
Copyright Japan National Tourism Organization All Rights Reserved.