ต้นแปะก๊วยเมืองคิตะคะเนะกะซะวะ Kitakanegasawa no Ichou