แชร์รูปเที่ยวญี่ปุ่น...มีลุ้น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง ฟรี!
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม
“หลงรักเที่ยวญี่ปุ่น Journey in Japan”
รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 : ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพ –ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง ได้แก่
คุณ Jutiporn Yuii Samitinantana รางวัลที่ 2 : กระเป๋าเดินทางแบบแข็ง ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
คุณ Phavaran Wonglek รางวัลที่ 3 : กระเป๋าเดินทางแบบอ่อน ขนาด 20 นิ้ว พร้อมกระเป๋าถือ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
คุณ Chompoo Praimas รางวัลที่ 4 : กระเป๋าพับ พร้อมกระเป๋าโพลีเอสเตอร์แบบแขวน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
คุณ Maw Noi คุณ Supaporn Bungburapasakul คุณ Suchaya Aiemwong
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับทางช่องทาง Facebook Messenger และ Facebook Messenger telephone
เพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยผู้โชคดีต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
ดูรายละเอียดของรางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัลได้จากข้อความที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้
ติดตามข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในฤดูหนาวทางเว็บไซต์ของเราได้เร็วๆนี้
และมาร่วมสนุกลุ้นรางวัลกันในแคมเปญต่อไป !
ของรางวัล
รางวัลที่ 1
ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพ –ญี่ปุ่น
(นาริตะ/ ฮาเนดะ/ คันไซ/ ชูบุ/ ฟูกุโอกะ/ ชิโตเสะ)
ชั้นประหยัด มูลค่าที่นั่งละ 35,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 70,000 บาท
รางวัลที่ 2
กระเป๋าเดินทางแบบแข็ง ขนาด 20 นิ้ว
ยี่ห้อญี่ปุ่น มูลค่า 5,900 บาท
จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3
กระเป๋าเดินทางแบบอ่อน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อญี่ปุ่น มูลค่า 3,690 บาท
พร้อมกระเป๋าถือ ยี่ห้อญี่ปุ่น มูลค่า 990 บาท
จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 4,680 บาท
รางวัลที่ 4
กระเป๋าพับ ยี่ห้อญี่ปุ่น มูลค่า 1,690 บาท
พร้อมกระเป๋าโพลีเอสเตอร์แบบแขวน ยี่ห้อญี่ปุ่น มูลค่า 595 บาท
มูลค่ารวมรางวัลละ 2,285 บาท
จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 6,855 บาท
** รวมรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 6 รางวัล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 87,435 บาท
วิธีการร่วมสนุก
** จำกัดสิทธิ์ร่วมสนุกบุคคลละ 1 บัญชีเฟซบุ๊กเท่านั้น โดยสามารถโพสต์รูปได้ไม่จำกัดจำนวน แบ่งปันประสบการณ์ความสุขในญี่ปุ่นได้เต็มที่เลย!
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ทางหน้าเว็บไซต์กิจกรรมนี้
** ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 31 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562
เงื่อนไข
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น (ซึ่งมีบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และปัจจุบันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถใช้บัญชีเฟซบุ๊กร่วมสนุกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการใช้บัญชีเฟซบุ๊กมากกว่า 1 บัญชี จะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัล
 3. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกรณี
 4. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อและรูปถ่ายของผู้โชคดีเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดีนั้นๆ
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมนี้เท่านั้น และจะถูกทำลายทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการรับรางวัล
 6. เจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม และ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 7. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. รูปถ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมาใช้เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นรูปที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายด้วยตัวเอง (และเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถนำรูปถ่ายจากอินเทอร์เน็ตหรือรูปถ่ายของผู้อื่นมาร่วมกิจกรรมได้ ในส่วนของรูปที่ไม่เหมาะสม (อาทิ รูปอนาจาร ฯลฯ) ไม่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมได้เช่นกัน หากพบจะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลทันที
 9. หากผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการรับรางวัล
 10. เมื่อร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้มอบหมายให้บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
  เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้ โดยจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊ก (Facebook messenger) และโทรศัพท์ของเฟซบุ๊ก(Facebook Messenger telephone) เพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยผู้โชคดีต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
  • ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือแจ้งความประสงค์ไม่รับรางวัลกับผู้ดูแลกิจกรรม ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปจะได้รับรางวัลแทน
 2. สำหรับผู้โชคดีที่ยืนยันการรับรางวัล จะต้องอีเมลหลักฐานได้แก่
  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ มายังบริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่กำหนด
 3. หลังจากตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีจะได้รับการยืนยันการรับรางวัล เมื่อ
  • ผู้โชคดีชำระเงินภาษี ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
  • ผู้โชคดีแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัล เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน วันส่งมอบของรางวัล เป็นต้น
หมายเหตุ
สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ทางผู้ดูแลกิจกรรมจะส่งมอบในรูปแบบ e-ticket ทางอีเมล
ในส่วนของรางวัลอื่นๆ จะจัดส่งด้วยพัสดุแบบ EMS ตามที่อยู่ที่แจ้งภายในประเทศไทยเท่านั้น
เงื่อนไขรายละเอียดของรางวัลตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินไทย ไปกลับกรุงเทพ –ญี่ปุ่น
(เลือกสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่งจากรายชื่อดังต่อไปนี้ นาริตะ/ ฮาเนดะ/ คันไซ/ ชูบุ/ ฟูกุโอกะ/ ชิโตเสะ)
มูลค่าที่นั่งละ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)

ระยะเวลาการจอง: ภายใน 30 วันนับจากผู้โชคดียืนยันการรับรางวัล และต้องออกตั๋วก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 30 วัน

ช่วงเวลาการเดินทาง: ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 และสามารถเดินทางกลับกรุงเทพฯได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 • ยกเว้นการเดินทางในช่วงเวลา ดังนี้ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 / วันที่ 17-24 ตุลาคม 2562 / วันที่ 3-10 ธันวาคม 2562
 • นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่ต้องการได้หากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
 • หากครบกำหนดแล้วผู้โชคดีมิได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทาง รางวัลนี้จะถือเป็นโมฆะ
 • ของรางวัลทั้ง 2 ที่นั่งต้องเดินทางในไฟลท์เดียวกัน และต้องเดินทางพร้อมกัน
 • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินของตั๋วเครื่องบินแล้ว
 • หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบิน เช่น ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต ประกันการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างการเดินทาง เป็นต้น ผู้โชคดีจะต้องดำเนินการชำระเอง
 • มูลค่าของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเดินทาง
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน
 • หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเกิดขึ้น ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง
 • ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 • เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎของสายการบินที่ให้บริการ
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
เงื่อนไขรายละเอียดของรางวัลอื่นๆ

กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 20 นิ้ว 1 รางวัล

กระเป๋าเดินทางแบบพับได้ 20 นิ้ว และกระเป๋าทรงบอสตัน 1 รางวัล

กระเป๋าพับผ้าพาราไกลเดอร์ และเคสสำหรับใส่ของขนาดพกพา 3 รางวัล

 • ไม่สามารถเลือกสี และไม่สามารถเปลี่ยนได้
 • ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
Copyright Japan National Tourism Organization All Rights Reserved.