จุดชมซากุระ

แนะนำในญี่ปุ่น

9

แหลมไคซุโอซากิ (Kaizu Osaki Peninsula)

แหลมไคซุโอซากิ (Kaizu Osaki Peninsula) เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) ที่แห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องซากุระที่บานช้ากว่าใครในภูมิภาคคันไซ (คิงกิ) (Kansai) โดยจะเห็นอุโมงค์ดอกซากุระ 800 ต้นตามแนวริมฝั่ง ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ล่องเรือชมวิว พายเรือแคนู เดินหรือขี่จักรยาน เป็นต้น ยังมีจุดชมซากุระรอบทะเลสาบบิวะ ได้แก่ ปราสาทฮิโคะเนะ มีต้นซากุระ 1,200 ต้น วัดมิอิเดะระ (Mii-dera) ซากุระ 1,000 ต้น เที่ยวชุมชนริมน้ำ Hachiman-bori โดยการล่องเรือชมดอกซากุระ 6 กิโลเมตร เป็นต้น

: Kaizu, Makino-cho, Takashima-shi, Shiga

: ฟรี

: จาก Makino Station โดยรถบัส 4 นาที แล้วเดิน 5 นาที

: ต้นเดือนเมษายน – ปลายเดือนเมษายน

: www.en.biwako-visitors.jp/spot/detail/307

10
10

ภูเขาโยชิโนะ (Mt. Yoshino)

หุบเขาสีชมพูที่ภูเขาโยชิโนะ (Mt. Yoshino) มีซากุระเก่าแก่อยู่ 200 สายพันธุ์กว่า 30,000 ต้น ส่วนใหญ่ คือ ซากุระป่าพันธุ์ยามะซากุระ โดยภูเขาลูกนี้สามารถชมซากุระได้ถึงสี่พื้นที่จากเชิงเขาด้านล่างไล่ขึ้นไป คือ Shimosenbon (พื้นที่เชิงเขา), Nakasenbon (พื้นที่กลางเขา), Kamisenbon (พื้นที่บนเขา), Okusenbon (พื้นที่ลึกเข้าไปด้านในเขา) โดยเฉพาะ Nakasenbon เป็นที่ตั้งร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักและมีงานเทศกาลชมซากุระอีกด้วย เท่านั้นไม่พอยังมีจุดชมวิวซากุระที่ขึ้นชื่อว่าสมบูรณ์แบบชมได้ที่วัดคินปุเชนจิ (Kinpusenji) และที่ศาลเจ้าโยชิมิสุ Yoshimizu Shrine)

: Yoshinoyama, Yoshino-cho, Yoshino-gun, Nara

: ฟรี

: จาก Yoshino station โดยสารกระเช้า 3 นาที บนภูเขาโยชิโนะ มีรถบัสวิ่งไปตามจุดต่างๆ

: ปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนเมษายน

: www.yoshinoyama-sakura.jp/english/flowers.htm