ปราสาทมัตสึยะมะ

Matsuyama Castle

เอะฮิเมะ

Ehime

> ปราสาทมัตสึยะมะ | จังหวัดเอะฮิเมะ

ปราสาทมัตสึยะมะ (Matsuyama Castle) ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขาคัตสึยะมะ (Mount Katsuyama) ใจกลางเมืองมัตสึยามะ (Matsuyama City) เป็น 1 ในปราสาท 12 แห่งที่ยังคงโครงสร้างดั้งเดิมเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอาคารหลัก (Donjon) เคยถูกเพลิงไหม้จนต้องมีการบูรณะใหม่จาก 5 ชั้น เหลือเพียง 3 ชั้น ในปี ค.ศ. 1854 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “1 ใน 100 ปราสาทที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น” และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวนรอบปราสาท ถือเป็น “1 ใน 100 สถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมในญี่ปุ่น” อีกด้วย การเดินทางไปยังตัวปราสาทสามารถนั่งกระเช้าหรือเก้าอี้ลิฟต์ขึ้นไปบนเขาได้อย่างสะดวกสบาย

> การเดินทาง :

จากสถานีรถไฟ JR Matsuyama นั่งรถรางไปลงที่สถานี Okaido เดินประมาณ 5 นาทีไปยังสถานีกระเช้าหรือเก้าอี้ลิฟต์

> ช่วงเวลาชมดอกซากุระ :

ประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี

Map

> ปราสาทมัตสึยะมะ | จังหวัดเอะฮิเมะ

ปราสาทมัตสึยะมะ (Matsuyama Castle) ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขาคัตสึยะมะ (Mount Katsuyama) ใจกลางเมืองมัตสึยามะ (Matsuyama City) เป็น 1 ในปราสาท 12 แห่งที่ยังคงโครงสร้างดั้งเดิมเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอาคารหลัก (Donjon) เคยถูกเพลิงไหม้จนต้องมีการบูรณะใหม่จาก 5 ชั้น เหลือเพียง 3 ชั้น ในปี ค.ศ. 1854 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “1 ใน 100 ปราสาทที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น” และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวนรอบปราสาท ถือเป็น “1 ใน 100 สถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมในญี่ปุ่น” อีกด้วย การเดินทางไปยังตัวปราสาทสามารถนั่งกระเช้าหรือเก้าอี้ลิฟต์ขึ้นไปบนเขาได้อย่างสะดวกสบาย

> การเดินทาง :

จากสถานีรถไฟ JR Matsuyama นั่งรถรางไปลงที่สถานี Okaido เดินประมาณ 5 นาทีไปยังสถานีกระเช้าหรือเก้าอี้ลิฟต์

> ช่วงเวลาชมดอกซากุระ :

ประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี