การเดินทางระหว่างสนามบิน-ตัวเมืองในเวลาเช้าและดึก

news-transportation-airport-02 “ข้อแนะนำสำหรับ “ผู้ที่ออกจากสนามบินด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่”

 • หาที่พักบริเวณในสนามบินหรือใกล้สนามบิน จะสะดวกที่สุด
 • ควรตรวจสอบตารางเวลาเที่ยวรถไฟที่จะเดินทางไปสนามบิน รอบแรกสุดมักเริ่มประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้า
 • ใช้บริการรถLimousine Bus รอบเช้าสุดไปที่สนามบิน (Limousine Bus คือรถบัส วิ่งระหว่างจุดสำคัญในโตเกียวและสนามบิน)
 • โดยสารรถแท็กซี่ถึงสนามบิน ชำระเงินตามมิเตอร์ ซึ่งคำนวณตามระยะทาง

news-transportation-airport-03“ข้อแนะนำสำหรับ ข้อแนะนำสำหรับ “ผู้ที่เดินทางถึงสนามบินด้วยเที่ยวบินรอบดึก”

 • หาที่พักบริเวณในสนามบินหรือใกล้สนามบิน จะสะดวกที่สุด
 • ควรตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีใหญ่ในตัวเมือง รอบท้ายสุดมักอยู่ที่ราวห้าทุ่ม
 • โดยสารรถLimousine Bus รอบท้ายสุดไปลงสถานีในตัวเมือง (Limousine Bus คือรถบัส วิ่งระหว่างจุดสำคัญในโตเกียวและสนามบิน)
 • โดยสารรถแท็กซี่ถึงหน้าโรงแรม ชำระเงินตามมิเตอร์ ซึ่งคำนวณตามระยะทาง และบวกค่าบริการวิ่งรอบดึกเพิ่มเติม

สนามบินนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport )

อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 60 กม.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.narita-airport.jp/en/

การเดินทางเข้า-ออก จากสนามบินนานาชาตินาริตะถึงกรุงโตเกียว

 • Narita Express(N’EX) คือรถไฟด่วนของ East Japan Railway (JR EAST)
 • Skyliner/ Keisei Limited Express  คือรถไฟด่วนพิเศษของ Keisei Railway
 • Limousine Bus / Keisei bus  คือรถบัสวิ่งระหว่างตัวเมืองและสนามบิน
 • แท็กซี่

ข้อแนะนำสำหรับ “ผู้ที่ออกจากสนามบินด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่” และ “ผู้ที่เดินทางถึงสนามบินด้วยเที่ยวบินรอบดึก”

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Narita airport news release 

 

1. ข้อมูลโรงแรมที่พักบริเวณสนามบินนานาชาตินาริตะ

– ใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน (airport lounge) หรือโรงแรมแคปซูล ได้แก่

– โรงแรมที่ใกล้สนามบินนานาชาตินาริตะ เช่น nine hours Narita Airport/ Narita Airport Rest House / Radisson Hotel Narita เป็นต้น


2. โดยสารรถ Limousine Bus จากตัวเมืองถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ นั่งรถรอบเช้าสุด
 • รอบเช้าสุดเริ่มให้บริการประมาณ 04:00
 • เช็คเวลาได้ที่  Bus morning

3. โดยสารรถ Limousine Bus จากสนามบินนานาชาตินาริตะเข้าตัวเมืองรอบสุดท้าย
 • รอบสุดท้ายประมาณ 23:00
 • เช็คเวลาได้ที่ limousinebus.co.jp

4. รถแท๊กซี่จากสนามบินนานาชาตินาริตะเข้าตัวเมือง
 • ค่าโดยสารประมาณ 22,000 – 27,000 เยน

5. ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถไฟได้ที่

สนามบินฮาเนะดะ (Haneda Airport)

อยู่ห่างจากใจกลางกรุงโตเกียวประมาณ 15 กม.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.haneda-airport.jp/inter/en/

การเดินทางเข้า-ออก จากสนามบินฮาเนะดะถึงกรุงโตเกียว

 • Tokyo Monorail รถไฟธรรมดาและรถไฟด่วนของ East Japan Railway (JR-EAST)
 • Keikyu Line รถไฟธรรมดาและรถไฟด่วนของสายเอกชน
 • Limousine Bus รถบัสวิ่งระหว่างตัวเมืองและสนามบิน
 • แท็กซี่

ข้อแนะนำสำหรับ “ผู้ที่ออกจากสนามบินด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่” และ “ผู้ที่เดินทางถึงสนามบินด้วยเที่ยวบินรอบดึก”

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

1. ข้อมูลโรงแรมที่พักบริเวณสนามบินฮาเนะดะ

– ใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน (airport lounge) ได้แก่ SKY LOUNGE / TIAT LOUNGE และอื่นๆ

– โรงแรมที่ใกล้สนามบินฮาเนะดะ ได้แก่


2. โดยสารรถ Limousine Bus จากตัวเมืองถึงสนามบินฮาเนะดะรอบเช้าสุด
 • รอบเช้าสุดเริ่มให้บริการประมาณ 4:30 (เช้าตรู่)

3. โดยสารรถ Limousine Bus จากสนามบินฮาเนะดะเข้าตัวเมืองรอบสุดท้าย
 • รถออกประมาณ 1:00 หรือ 1:05am (กลางคืน)

4. รถแท๊กซี่จากสนามบินฮาเนะดะเข้าตัวเมืองโตเกียว
 • ค่าโดยสาร ประมาณ 5,200 – 17,000 เยน

5. ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถไฟได้ที่

สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport)

อยู่ห่างจากสถานีชินโอซาก้า (Shin-Osaka) ประมาณ 60 กม.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.kansai-airport.or.jp/en/index.asp

การเดินทางเข้า-ออก จากสนามบินคันไซถึงเมือง Osaka/kyoto

 • JR Limited Express “Haruka” รถไฟด่วนพิเศษของ JR-west
 • JR Kansai Airport Rapid Train  รถไฟด่วนของ JR-west
 • Nankai Railway Limited Express  รถไฟด่วนพิเศษของ Nankai Railway
 • Kansai Airport Limousine Bus คือรถบัสวิ่งระหว่างตัวเมืองและสนามบิน
 • แท็กซี่

ข้อแนะนำสำหรับ “ผู้ที่ออกจากสนามบินด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่” และ “ผู้ที่เดินทางถึงสนามบินด้วยเที่ยวบินรอบดึก”

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.kansai-airport.or.jp/en/morning-midnight/index.html

 

1. ข้อมูลโรงแรมที่พักบริเวณสนามบินนานาชาติคันไซ

– ใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน (airport lounge) ได้แก่

– โรงแรมที่ใกล้สนามบินนานาชาติคันไซ เช่น


2. โดยสารรถ Limousine Bus จากตัวเมืองถึงสนามบินนานาชาติคันไซรอบเช้าสุด
 • ออกจากสถานี Kyoto เวลา 04:30  ถึงสนามบินนานาชาติคันไซ เวลา 05:55
 • ออกจาสถานี Umeda (HotelNewHankyu Osaka) เวลา 04:28  ถึงสนามบินนานาชาติคันไซ เวลา 05:30
 • ออกจากสถานี Namba เวลา 05:40 ถึงสนามบินนานาชาติคันไซ เวลา 06:28

3. โดยสารรถ Limousine Bus จากสนามบินนานาชาติคันไซเข้าตัวเมืองรอบสุดท้าย
 • ออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ เวลา 23:40 ถึงสถานี Kyoto เวลา 01:20
 • ออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ เวลา 01:30 ถึงสถานี Umeda (HotelNewHankyu Osaka)เวลา 02:43
 • ออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ เวลา 00:15 ถึงสถานี Namba เวลา 01:24

4. รถแท๊กซี่จากสนามบินนานาชาติคันไซเข้าตัวเมือง Osaka
 • ค่าโดยสาร ประมาณ 15,000 – 20,000 เยน

5. ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถไฟได้ที่

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2015

จดหมายข่าวอื่นๆ