เจาะลึก ทุกเรื่องราว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่โทยามะ (Toyama)

เจาะลึกทุกเรื่องราวที่โทยามะ (Toyama) เป็นจังหวัดที่อยู่ใจกลางฝั่งตะวันออกของทะเลญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เป็นที่รู้จักในหมู่นักเดินทาง อย่างเช่น สวนสาธารณะปราสาทโทยามะ (Toyama Castle Park), เส้นทางเจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) ,หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคะวาโกะ (Shirakawa-go) เป็นต้น

ในครั้งนี้จะขอแนะนำเส้นทางแนะนำเที่ยวแบบเจาะลึก 2 วัน 1 คืนในการเที่ยวชมสถานที่สองแห่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ แหล่งอนเซ็น และธรรมชาติกันได้อย่างเต็มอิ่ม ซึ่งได้แก่ เมืองทะกะโอกะ (Takaoka City) และ เมืองอุนะซุกิ อนเซ็น (Unazuki Onsen) พร้อมเอร็ดอร่อยกับอาหารจากปลาหมึกหิ่งห้อย ที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โฮตารุอิกะ (Hotaru Ika)

ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโทยามะ (Toyama)
http://foreign.info-toyama.com/th/

ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองทะกะโอกะ (Takaoka City)
https://www.takaoka.or.jp/en/?lang=en

ข้อมูลการท่องเที่ยวนะซุกิอนเซ็น (Unazuki Onsen)
http://foreign.info-toyama.com/th/tokushu/unazuki/tram03.html

 

การเดิ