แนะนำตั๋ว Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ในครั้งนี้จะขอแนะนำข้อมูลการเดินทางจากสนามบินนาริตะ (Narita International Airport) สู่ใจกลางเมืองโตเกียว (Tokyo) พร้อมด้วยข้อมูลพาส (Pass) ที่จะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวในโตเกียวสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket คือพาสที่รวมเอาตั๋วโดยสารสองชนิด ได้แก่ตั๋วทั้งแบบเที่ยวเดียวและไปกลับสำหรับ “Skyliner” ซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่เชื่อมระหว่างสนามบินนาริตะ (Narita International Airport)  กับใจกลางเมืองโตเกียว (Tokyo)  โดยใช้เวลาเดินทางเร็วที่สุดเพียง 36 นาทีเท่านั้น ทำให้การเดินทางไปกลับสนามบินเป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย และ “Tokyo Subway Ticket” ตั๋วโดยสารรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro ทั้งหมด 9 สาย รวมถึง Toei Subway ทั้งหมดอีก 4 สาย รวมทั้งสิ้น 13 สาย ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1-3 วัน

pass-tokyo-01

© toshinori baba

pass-tokyo-02

© flickr

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket นับเป็นพาสที่ทั้งคุ้มทั้งสะดวกจริงๆ เพราะนอกจากจะใช้เดินทางไปกลับสนามบินนาริตะได้แล้ว ยังใช้เดินทางท่องเที่ยวในโตเกียวได้อีกด้วย

รายละเอียดและราคา

Tokyo Subway 24-hour Ticket + Keisei Skyliner One-way Ticket (Limited Express) ผู้ใหญ่: 2,800 เยน   เด็ก: 1,400 เยน
Tokyo Subway 48-hour Ticket + Keisei Skyliner One-way Ticket (Limited Express) ผู้ใหญ่: 3,200 เยน   เด็ก: 1,600 เยน
Tokyo Subway 72-hour Ticket + Keisei Skyliner One-way Ticket (Limited Express) ผู้ใหญ่: 3,500 เยน    เด็ก: 1,750 เยน
Tokyo Subway 24-hour Ticket + Keisei Skyliner Round Trip Ticket (Limited Express) ผู้ใหญ่: 4,700 เยน    เด็ก: 2,350 เยน
Tokyo Subway 48-hour Ticket + Keisei Skyliner Round Trip Ticket (Limited Express) ผู้ใหญ่: 5,100 เยน    เด็ก: 2,550 เยน
Tokyo Subway 72-hour Ticket + Keisei Skyliner Round Trip Ticket (Limited Express) ผู้ใหญ่: 5,400 เยน    เด็ก: 2,700 เยน

นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อพาสชนิดนี้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารสถานี Narita Airport Terminal 1 และสถานี Narita Airport Terminal 2 เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร Keisei Electric Railway ภายในบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ได้อีกด้วย “Skyliner e-ticket” เป็นบริการที่ช่วยให้ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารรถด่วน “Skyliner”และบัตรโดยสารแบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต

[ เพจที่เกี่ยวข้อง ]

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2017

จดหมายข่าวอื่นๆ