Ski Resort

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีหรืออยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ขอแนะนำลานสกีที่น่าสนใจในแต่ละภาคของประเทศญี่ปุ่น
(หมายเหตุ: ช่วงระยะที่เปิดให้บริการของสกีรีสอร์ตแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน และยังแตกต่างกันในแต่ละปี สำหรับข้อมูลช่วงที่เปิดที่ระบุไว้ในแต่ละรีสอร์ทข้างล่างนี้เป็นข้อมูลของปี 2013- 2014เพื่อให้คุณได้เห็นภาพคร่าว ๆ ว่าแต่ละรีสอร์ทเปิดบริการในช่วงไหน กรุณาตรวจสอบข้อมูลวันที่เปิดล่าสุดของแต่ละสถานที่ในเว็บไซต์อีกครั้ง)

news-ski-resort-01

news-ski-resort-02

 • Sahoro Resort

ช่วงที่เปิด: 1 ธันวาคม 2013 – 1 เมษายน 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.sahoro.co.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.sahoro.co.jp/language/english/ski/ski.html

 • Hidaka Kokusai

ช่วงที่เปิด: 21 ธันวาคม 2013 – กลางเดือน มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/ski/index.html
ภาษาอังกฤษ http://www.snowjapan.com/japan-ski-resorts/hokkaido/hidaka/hidaka-kokusai?resid=465

 • Mount Racey

ช่วงที่เปิด: 1 ธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.yubari-resort.com/
ภาษาอังกฤษ www.yubari-resort.com/en/

 • Furano : Prince Snow Resort

ช่วงที่เปิด: 23 พฤศจิกายน 2013 – 06 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.princehotels.co.jp/ski/furano/
ภาษาอังกฤษ http://www.princehotels.com/en/ski/furano.html

 • Kamoi-dake Kokusai

ช่วงที่เปิด: 17 พฤศจิกายน 2013 – 7 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://kamoidake.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.snowjapan.com/japan-ski-resorts/hokkaido/utashinai/kamoidake?resid=216

 • Kamui Ski Links

ช่วงที่เปิด: 01 ธันวาคม 2013 – 24 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.kamui-skilinks.com/index.html
ภาษาอังกฤษ http://www.snowjapan.com/japan-ski-resorts/hokkaido/asahikawa/kamui-ski-links?resid=137

 • Sapporo Kokusai

ช่วงที่เปิด: 22 พฤศจิกายน 2013 – 06 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.sapporo-kokusai.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.sapporo-kokusai.jp/en/

 • Sapporo Moiwa-yama

ช่วงที่เปิด: กสางเดือน ธันวาคม 2013 – มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.sapporo-moiwayama-ski-school.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.skiresort.info/ski-resort/moiwayama-ski-jo/

 • Sapporo Teine

ช่วงที่เปิด: 23 ธันวาคม 2013 – 06 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.sapporo-teine.com/snow/lift-fee/k-winter-pass/
ภาษาอังกฤษ http://www.sapporo-teine.com/snow

 • Kiroro Snow World

ช่วงที่เปิด: 23 พฤศจิกายน 2013 – 06 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.kiroro.co.jp/news/index_details-5.php
ภาษาอังกฤษ http://www.kiroro.co.jp/en/

 • Rusutsu Resort

ช่วงที่เปิด: 23 พฤศจิกายน 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://rusutsu.co.jp/
ภาษาอังกฤษ en.rusutsu.co.jp/

 • Niseko Gran-hirahu

ช่วงที่เปิด: 23 พฤศจิกายน 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.grand-hirafu.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.grand-hirafu.jp/winter/en/

 • Niseko Village Ski Resort 

ช่วงที่เปิด: 14 ธันวาคม 2013 – 22 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.niseko-village.com/ja/winter/index.html
ภาษาอังกฤษ http://www.niseko-village.com/en/winter/nu_snowreport.html

 • Niseko-annupuri Kokusai

ช่วงที่เปิด: 14 ธันวาคม 2013 – 22 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://annupuri.info/winter/
ภาษาอังกฤษ http://www.niseko.ne.jp/en/

 • Tomamu 

ช่วงที่เปิด: 30 พฤศจิกายน 2013 – 06 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.snowtomamu.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.snowtomamu.jp/winter/english/ski/

 • Northern Arc Resort

ช่วงที่เปิด: 31 ธันวาคม 2013 – 01 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น northernarcresort.co.jp/index.html
ภาษาอังกฤษ http://www.northernarcresort.com/jp/05_member_4.asp
http://www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=213

 • Oowani Onsen

ช่วงที่เปิด: 21 ธันวาคม 2013 – 16 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.owani-ski.com/
ภาษาอังกฤษ http://www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=107

 • Hakkoda-san

ช่วงที่เปิด: ปลายเดือนพฤศจิกายน 2013 – กลางเดือนพฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hakkoda-ropeway.jp/lnks/ski/skiarea.html
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/features/features-37.html

 • Hakkoda-san

ช่วงที่เปิด: ปลายเดือนพฤศจิกายน 2013 – กลางเดือนพฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hakkoda-ropeway.jp/lnks/ski/skiarea.html
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/features/features-37.html

 • Naqua Shirakami

ช่วงที่เปิด: 15 พฤศจิกายน 2013 – 1 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.naqua-shirakami.jp/index.html
ภาษาอังกฤษ www.naqua-shirakami.jp/english/winter/index.html

 • Tazawa-ko

ช่วงที่เปิด: 20 ธันวาคม 2013 – กลางเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.tazawako-ski.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/spotlight/tazawako.html

 • Appi Kogen

ช่วงที่เปิด: 7 ธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.appi.co.jp/index.html
ภาษาอังกฤษ www.appi.co.jp/foreign_country/english/

 • Shizukuishi Ski

ช่วงที่เปิด: 14ธันวาคม2013 – 30 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น ski.princehotels.co.jp/shizukuishi/
ภาษาอังกฤษ www.princehotels.com/en/ski/shizukuishi.html

 • Miyagi Zao Eboshi

ช่วงที่เปิด: ธันวาคม 2013 – มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.eboshi.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=83

 • Zao-onsen

ช่วงที่เปิด: ธันวาคม 2013 – พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.zao-ski.or.jp/
www.zao-spa.or.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=82

 • Gassan

ช่วงที่เปิด: สกีฤดูร้อนบนพื้นหญ้า: 15 เมษายน 2014 – ปลายเดือนกรกฎาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.gassankanko.jp/
ภาษาอังกฤษ N/A

 • Minowa

ช่วงที่เปิด: 15 พฤศจิกายน 2013 – 06 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.ski-minowa.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=231

 • Listel Fantasia

ช่วงที่เปิด: 15 ธันวาคม 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.listel-inawashiro.jp/ski/top/index.html
ภาษาอังกฤษ www.listel-inawashiro.jp/english/index.html
www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=240

 • Inawashiro

ช่วงที่เปิด: 21 ธันวาคม 2013 – 30 เดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://www.inawashiro-ski.com/
http://goinawashiro.com/
ภาษาอังกฤษ http://www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=89

 • Aizu-kougen Takatsue

ช่วงที่เปิด: 21 ธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.takatsue.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=95

 • Alts Bandai

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนธันวาคม 2013 – เดือนพฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.alts.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.alts.co.jp/english/
www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=91

 • Grandeco Snow Resort

ช่วงที่เปิด: 30 พฤศจิกายน 2013 – 06 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.grandeco.com/
ภาษาอังกฤษ www.grandeco.com/english/grandeco.html
www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=88

 • Urabandai Nekoma

ช่วงที่เปิด: 14 ธันวาคม 2013 – 6 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.nekoma.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=92

 • Naeba

ช่วงที่เปิด: 07 ธันวาคม 2013 – 06 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.princehotels.co.jp/ski/naeba/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/spotlight/mount-naeba.html

 • Naspa

ช่วงที่เปิด: 09 พฤศจิกายน 2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.naspa.co.jp/ski/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/spotlight/naspa-ski-garden.html
www.naspanewotani.com/

 • Joetsu Kokusai

ช่วงที่เปิด: 07 ธันวาคม 2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.jkokusai.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/spotlight/joetsu-1.html
www.jkokusai.co.jp/pdf/eng.pdf

 • Gala Yuzawa

ช่วงที่เปิด: 21 ธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.galaresort.jp/winter/
ภาษาอังกฤษ www.galaresort.jp/winter/english/
www.snowjapan.com/e/spotlight/gala-yuzawa.html

 • Akakura

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนธันวาคม 2013 – ต้นเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.akakura-ski.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=28

 • Myoko Kogen

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนธันวาคม 2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://myokokogen.net/
ภาษาอังกฤษ www.myoko.tv/foreign/english/

 • Tateyama Sanroku

ช่วงที่เปิด: 15 ธันวาคม 2012 – 24 มีนาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.tateyama36.co.jp/
ภาษาอังกฤษ http://visit-toyama.com/en/entry.php?nid=30

 • Hakusan Sena-kogen
  Ishikawa-ken

ช่วงที่เปิด : 15 ธันวาคม 2013 – 31 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น sam-hakusan.com/sena/
ภาษาอังกฤษ N/A

 • Hakusan Ichirino-onsen

ช่วงที่เปิด: ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น sam-hakusan.com/ichirino/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/voice/readrereview3.php?resortName=Hakusan%20Ichirino%20Onsen&prefecture =Ishikawa

 • Imajo 365

ช่วงที่เปิด: ต้นเดือนธันวาคม 2013 – กลางเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.imajyo365.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=167

 • SKI JAM

ช่วงที่เปิด: 20 ธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.skijam.jp/winter/index.html
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=164

 • Manza-onsen

ช่วงที่เปิด: 14ธันวาคม 2013 – 06 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://ski.princehotels.co.jp/manza/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/voice/readrereview3.php?resortName=Manza%20Onsen&prefecture=Gunma

 • Kusatsu Kokusai

ช่วงที่เปิด: ต้นเดือนธันวาคม 2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.kusatsu-kokusai.com/winter/index.html
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=61
http://www.kusatsu-kokusai.com/eng/

 • Fujiten Snow Resort

ช่วงที่เปิด: ต้นเดือนธันวาคม 2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.fujiten.net/pc/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=290

 • Karuizawa Snow Park

ช่วงที่เปิด: ต้นเดือนพฤศจิกายน 2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.presidentresort.jp/snow/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=256

 • Hunter Mountain Shiobara

ช่วงที่เปิด: 30 พฤศจิกายน 2013 – 20 เมษายน 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hunter.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=99

 • KARUIZAWA PRINCE HOTEL

ช่วงที่เปิด: 01 พฤศจิกายน 2013 – 15 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://ski.princehotels.co.jp/karuizawa/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=62

 • Asama 2000 Park

ช่วงที่เปิด: 23 พฤศจิกายน 2013 – 13 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.asama2000.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/search-results.php?currentPage=1&resortName=Asama 2000 Park&begin_course_crt= &number_course_crt= &inter_course_crt= &advance_course_crt= &no_of_lift_crt=

 • Nozawa-onsen

ช่วงที่เปิด: 15 พฤศจิกายน 2013 – 6 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.nozawaski.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/spotlight/nozawa-1.html

 • Shiga-kogen Sun Valley

ช่วงที่เปิด: ต้นเดือนธันวาคม2013 – ต้นเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.shigakogen.gr.jp/
www.avis.ne.jp/-sunvally/
ภาษาอังกฤษ www.avis.ne.jp/-sunvally/english01.htm

 • Shiga-kogen Ichinose Family

ช่วงที่เปิด: 07 ธันวาคม 2013 – เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.shigakogen-ski.com/Lift/20.php?PlaceID=12&DATES=2010-05-06+08%3A32
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=271

 • Shiga-kogen Ichinose Diamond

ช่วงที่เปิด: 20 พฤศจิกายน 2013 – ต้นเดือนพฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น snow.gnavi.co.jp/guide/htm/r0280s.htm
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=683

 • Shiga-kogen Ichinose Diamond

ช่วงที่เปิด: 20 พฤศจิกายน 2013 – ต้นเดือนพฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น snow.gnavi.co.jp/guide/htm/r0280s.htm
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=683

 • Madarao-kogen

ช่วงที่เปิด: 14 ธันวาคม 2013 – 31 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.madarao.jp/ski/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=25

 • Ryuo Ski Park

ช่วงที่เปิด: ธันวาคม 2013 – พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.ryuoo.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=43

 • Chateraise Ski Resort Yatsugatake

ช่วงที่เปิด: 08 ธันวาคม 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.chateraiseresort.co.jp/SKI/
ภาษาอังกฤษ http://japansnowaccommodation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:chateraise-ski-resort-yatsugatake&catid=34:nagano&Itemid=69

 • Yachiho-kogen

ช่วงที่เปิด: 30 พฤศจิกายน 2013 – 30 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.yachiho-kogen.jp/ski/index.php
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=204

 • Tsugaike-kogen

ช่วงที่เปิด: ปลายเดือนพฤศจิกายน 2013 – ต้นเดือนพฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.tsugaike.gr.jp/main/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=67

 • Pilatus Tateshina Snow Resort

ช่วงที่เปิด: 8 ธันวาคม 2013 – 7 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.pilatus.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=207

 • Shirakabako Royal Hill

ช่วงที่เปิด: ธันวาคม 2013 – มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.royalhill.co.jp/
ภาษาอังกฤษ http://royalhill.co.jp/english.php

 • Ontake 2240

ช่วงที่เปิด: 30 พฤศจิกายน 2013 – 31 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.ontake.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=297

 • Norikura-kogen Onsen

ช่วงที่เปิด: 07 ธันวาคม 2013 – 06 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.norikura.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=73

 • Hakuba Goryu

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนธันวาคม 2013 – 31 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hakubagoryu.com/
ภาษาอังกฤษ www.hakubagoryu.com/e/
www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=63

 • Hakuba 47 Winter Sports Park

ช่วงที่เปิด: 01 ธันวาคม 2013 – 06 พฤษภาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hakuba47.co.jp/index.php
ภาษาอังกฤษ www.hakuba47.co.jp/winter/en/
www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=64

 • Hakuba Happou-one

ช่วงที่เปิด: 15 พฤศจิกายน 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.happo-one.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=65

 • Wing Hills Shiratori Resort

ช่วงที่เปิด: 09 พฤศจิกายน 2013 2013
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น http://winghills.net/
ภาษาอังกฤษ N/A

 • Snow Wave Park Shiratori-kogen

ช่วงที่เปิด: 21 พฤศจิกายน 2013 – กลางเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.siratori-k.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=146

 • Takasu Snow Park

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนดือนธันวาคม 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.takasu.gr.jp/index.html
ภาษาอังกฤษ www.g-jmt.com/takasu/eng/
www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=314

 • White Pia Takasu

ช่วงที่เปิด: 08 พฤศจิกายน 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.whitepia.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=147

 • Hida Takayama

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนธันวาคม 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hida.jp/takayama-ski/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=318
ภาษาไทย  www.yokosojapan.org/event/dec08-01.html

 • Hakodate-yama

ช่วงที่เปิด: 30 พฤศจิกายน 2013 – 01 เมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.hakodateyama.com/
ภาษาอังกฤษ http://snow.gnavi.co.jp/guide/htm/r0136ens.htm

 • Kannabe-kogen Up-kannabe

ช่วงที่เปิด: 15 พฤศจิกายน 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.kannabe.co.jp/
ภาษาอังกฤษ http://www.snow-forecast.com/resorts/KannabeKogenOokayama

 • Daisen

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนธันวาคม 2013 – ปลายเดือนเมษายน 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.daisen-ski.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=188

 • Mizuho-Highland

ช่วงที่เปิด: 01 ธันวาคม 2013 – 31 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.mizuhohighland.com/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=194

 • Utopia-saioto

ช่วงที่เปิด: กลางเดือนพฤศจิกายน 2013 – ปลายเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.saioto.co.jp/index.shtml
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=195

 • Megahira-onsen

ช่วงที่เปิด: 14 ธันวาคม 2013 – กลางเดือนมีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.megahira.co.jp/pc/ski.php
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=343

 • Tenzan Resort

ช่วงที่เปิด: 21 ธันวาคม 2013 – 08 มีนาคม 2014
เว็บไซต์
ภาษาญี่ปุ่น www.tenzan-resort.co.jp/
ภาษาอังกฤษ www.snowjapan.com/e/resorts/resortdetail.php?resid=344

จดหมายข่าวอื่นๆ