Japan Tax-free Shop

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่น ขอแนะนำรายชื่อห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆทั่วญี่ปุ่นที่ให้บริการคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว

การซื้อของปลอดภาษีทำได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติในญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านค้าต่างๆจำนวนหลายร้อยร้าน โดยที่ร้านใหญ่ๆส่วนมากมีเคาน์เตอร์เสียภาษีหรือโต๊ะบริการลูกค้าขายสินค้าปลอดภาษีไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายในการยื่นขอภาษีคืนได้ที่ร้านนั้นเลย ยิ่งหากเป็นร้านใหญ่ หรือร้านที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทางร้านมักจัดเตรียมพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้เอาไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วย

 

รายชื่อห้างร้านที่มีเคาน์เตอร์เสียภาษีหรือโต๊ะบริการลูกค้าขายสินค้าปลอดภาษี เชิญตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ
http://www.jnto.go.jp/eng/pdf/shopping/duty_free.pdf 

ข้อแนะนำ

 • สถานที่ที่ให้บริการขอคืนภาษีได้ที่นั่นทันทีส่วนมากได้แก่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีป้ายแจ้งว่า “TAX FREE” แปะเอาไว้ที่หน้าร้าน นอกจากนี้ โปรดทราบว่าสินค้าประเภทอาหารไม่สามารถขอคืนภาษีได้
 • ควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้ดีก่อนว่าร้านนี้สามารถยื่นขอคืนภาษีได้ทันทีหรือไม่
 •  ตรวจสอบประเภทสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากพนักงานร้านค้านั้นๆ
 •  ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน ได้แก่ ลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ และเป็นบุคคลที่มีแผนการพำนักในญี่ปุ่นน้อยกว่า 6 เดือน
 •  ต้องซื้อสินค้ามูลค่าโดยรวมคิดเป็นเงินสูงกว่า 10,001 เยนจึงจะมีสิทธิขอคืนภาษี (ตัวเลขขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับพนักงานที่ร้านเพื่อความแน่ใจ)
 •  ภาษีที่ยกเว้นได้คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% วิธีการยกเว้นภาษีทำได้ 2 ทาง ได้แก่
  (1) หักภาษี 8% ตอนที่ชำระค่าสินค้า (สำหรับสิ้นค้าที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10,001 เยนต่อชิ้น)
  (2) หลังจากชำระค่าสินค้าแล้ว นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นที่เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี กรอกเอกสารให้ครบถ้วน และรับเงินภาษีคืนเป็นเงินสด ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ ให้บริการในรูปแบบตามข้อ (2) นี้
 •  โปรดนำหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วยเวลาซื้อสินค้า เว็บไซต์รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jnto.go.jp/eng/attractions/shopping/
จดหมายข่าวอื่นๆ