การเดินทางโดยรถไฟ สัมภาระเกินขนาด จำเป็นจะต้องจองที่วางโดยเฉพาะ

DEC1-shinkansen-luggage-01
DEC1-shinkansen-luggage-02

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2020 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่พิเศษจำเป็นจะต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับการจองที่วางกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่ โดยจะใช้กับชินคันเซนทั้ง 3 สาย ได้แก่ Tokaido, Sanyo และ Kyushu Shinkansen เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะหนาแน่นขึ้นในช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก (Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games) ที่จะถึงนี้

เส้นทาง Shinkansen ที่จำเป็นจะต้องจองกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้า

• Tokaido Shinkansen

ระหว่างสถานี Tokyo – สถานี Shin-Osaka

• Sanyo Shinkansen

ระหว่างสถานี Shin-Osaka – สถานี Hakata

• Kyushu Shinkansen

ระหว่างสถานี Hakata – สถานี Kagoshimachuo

* สำหรับ Shinkansen สายอื่นๆ ยังไม่มีแผนการในเรื่องนี้ อาจมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในภายหลัง*

วิธีคำนวนขนาดกระเป๋าเดินทาง

DEC1-shinkansen-luggage-03

การคำนวณขนาดของกระเป๋าเดินทางนั้นสามารถทำได้โดย
การนำขนาดความยาว (C) + ความกว้าง (B) + ความสูง (A)

1.กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดเกิน 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 เซนติเมตร

  •  กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่เกิน 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 เซนติเมตร จำเป็นจะต้องสำรองที่นั่งพร้อมกับกระเป๋าเดินทาง

2.กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดเล็กกว่า 160 เซนติเมตร

  • กระเป๋าที่มีขนาดเล็กกว่า 160 เซนติเมตรสามารถนำเข้ามาในรถไฟชินคันเซ็นได้โดย ไม่ต้องทำการสำรองที่วางกระเป๋าเดินทางล่วงหน้า และกระเป๋านั้นต้องสามารถนำไปวางไว้ บริเวณที่วางของเหนือศีรษะได้เท่านั้น
DEC1-shinkansen-luggage-04

3.กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 เซนติเมตร

  • กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่มาก มีขนาดรวมมากกว่า 250 เซนติเมตร ไม่สามารถนำขึ้นและโดยสารรถไฟชินคันเซ็นได้

ข้อควรระวัง

  • หากไม่ทำการสำรองที่นั่งพร้อมกระเป๋าขนาดใหญ่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะทำการเรียกเก็บ เงินเพิ่มเติม 1,000 เยน + ภาษี และกระเป๋าจะถูกนำไปวางบริเวณที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น (ค่าสัมภาระเกินขนาด 1,000 เยน + ภาษี จะไม่รวมกับการใช้ Japan Rail Pass หรือพาสอื่นๆ ได้ จำเป็นจะต้องทำการชำระเงินเพิ่มเติม)
  • หากมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าตรงบริเวณที่กำหนดเดียวกับพื้นที่วางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ก็ไม่ต้องเสียเงินเติมแต่อย่างใด
  • อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือรถเข็นเด็ก จำเป็นจะต้องทำการสำรองที่นั่งพร้อมกระเป๋าเช่นเดียวกัน
  • กระเป๋าที่มีขนาดรวมกันมากกว่า 250 เซนติเมตร ไม่สามารถนำเข้ามาในรถไฟชินคันเซ็น

วิธีการเดินทางในกรณีที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่

ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดขนาดเกิน 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 เซนติเมตร ที่จำเป็นจะต้องนำกระเป๋าไปวางไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งจะอยู่บริเวณแถวสุดท้ายของแต่ละตู้รถไฟ ที่นั่งที่ทำการจองไว้จะอยู่ติดกันกับที่วางกระเป๋าเสมอ
สำหรับ First class และ Green cars ที่นั่งแถวสุดท้ายทั้ง 4 จะมีพื้นที่วางกระเป๋าอยู่ด้านหลัง

DEC1-shinkansen-luggage-05

การสำรองที่นั่งและพื้นที่วางกระเป๋าเดินทาง

การสำรองที่นั่งและกระเป๋าเดินทาง สามารถทำได้ผ่านทางเคาน์เตอร์บริการของรถไฟ JR ตามสถานีต่างๆ  รวมไปถึง Smart EX และ Shinkansen Express Ride app

หากทำการจองผ่านเคาน์เตอร์ จำเป็นจะต้องแจ้งพนักงานว่ามีกระเป๋าขนาดใหญ่ในการเดินทางไปด้วย

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม https://global.jr-central.co.jp/en/info/oversized-baggage/

จดหมายข่าวอื่นๆ