แสงสียามค่ำคืนของใบไม้เปลี่ยนสีในเมืองหลวง

สวนริขุกิเอ็น (Rikugi-en) คือตัวอย่างสวนญี่ปุ่นสมัยเอโดะที่ดีที่สุดในบรรดาสวนญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น และถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1953 สวนริขุกิเอ็นเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่งในโตเกียว มีการจัดงานแสดงประดับไฟประจำปีให้คุณได้ชมความงามของใบไม้แดงและแสงไฟที่ผสมผสานกันราวกับว่าใบไม้แดงเหล่านั้นลุกโชนลอยบนท้องฟ้า

สวนริขุกิเอ็น โตเกียว
การเดินทาง นั่งรถไฟ JR สาย Yamanote หรือรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro สาย Namboku ลงที่สถานี Komagome แล้วออกทางออก N14 เดินต่ออีก 7 นาทีถึงสวน หรือนั่งรถไฟใต้ดินสาย Toei Mita ไปลงสถานี Sengoku ออกทางออก I14 เดินต่อ 10 นาที
วันที่จัดงาน 19 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2558
เวลาเข้าชม 09:00 – 16:30 น. (สวนปิดเวลา 17:00 น.)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 300 เยน, ผู้สูงอายุ (มากกว่า 65 ปีขึ้นไป) 150 เยน, เด็กนักเรียน (ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา) เข้าชมฟรี
เว็บไซต์ www.gotokyo.org/en/kanko/bunkyo/spot/40860.html

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2015

จดหมายข่าวอื่นๆ