วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2014 ที่ประเทศญี่ปุ่น

หากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ตรงกับวันหยุดยาวที่ญี่ปุ่น ควรจองที่พักล่วงหน้า
ตารางด้านล่างแสดงวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2014 ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ส่วนที่ไฮไลท์เป็นสีฟ้าแสดงถึงช่วงวันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น

Day  Date Holiday Comments 
 Wednesday  January 01  New Years Day
 Monday  January 13  Coming-of-age Day  2nd Monday of January
 Tuesday  February 11  National Foundation Day
 Friday  March 21  Vernal Equinox Day  March 20 or March 21
 March 25 – April 4  Spring School Holidays*
 Tuesday  April 29  Showa Day  Part of Golden Week
 April 29 – May 6  Golden Week
 Saturday  May 03  Constitution Memorial Day  Part of Golden Week
 Monday  May 05 Children Day  Part of Golden Week
 Tuesday  May 06  Greenery Day  Part of Golden Week
Monday July 14 Marine Day 3rd Monday of July
July 19 – August 31 Summer School Holidays*
Monday September 15 Respect for the Aged Day 3rd Monday of September
September 20 – 23 Silver Week
Tuesday September 23 Autumnal Equinox Day September 23 or September 24
October 11 – 15 Autumn School Holidays*
Monday October 13 Health-Sports Day 2nd Monday of October
Monday November 03 Culture Day Bunka no hi
Monday November 24 Labour Thanksgiving Day November 23 or following Monday if it falls on a Sunday
Tuesday December 23 – Jan 4 Winter School Holidays* In 1989, Emperor Akihito became Japan’s 125th emperor
December 23 – Jan 4 Winter School Holidays*

ตารางด้านล่างแสดงวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2014 ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ส่วนที่ไฮไลท์เป็นสีฟ้าแสดงถึงช่วงวันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น

หมายเหตุ* ข้อมูลวันปิดเทอมในตารางข้างต้นอ้างอิงจากวันปิดเทอมของโรงเรียนในกรุงโตเกียวและบริเวณไกล้เคียง
ดังนั้น วันหยุดปิดเทอมของแต่ละจังหวัดอาจคลาดเคลื่อนจากนี้ไปบ้าง

ข้อมูลบางส่วนมาจาก : www.officeholidays.com

จดหมายข่าวอื่นๆ