ราเมนพาเที่ยวญี่ปุ่นฟรี!

ขอเชิญชาวไทย พบกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวความคิด “ราเมน” อาหารญี่ปุ่นสุดอร่อย
「JAPAN RAMEN UNIVERSITY CAMPAIGN ~ Travel Like a Local ~」
เว็บไซต์ภาษาไทย

  • โครงการนี้จัดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนามและฟิลิปปินส์ ภายใต้แนวความคิด   “ราเมน” อาหารญี่ปุ่นยอดนิยม
  • เว็บไซต์ของโครงการมีข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับราเมนให้คุณได้ศึกษาหาความรู้ เช่น “หลักสูตรเกี่ยวกับราเมน” “การเรียนรู้เรื่องราเมนในประเทศญี่ปุ่น” หรือ “งานภาคสนาม” เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมก่อนไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างเพลิดเพลิน และสัมผัสรสชาติต้นฉบับราเมนตำรับญี่ปุ่นแท้ ๆ

1. ข้อมูลของโครงการ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวความคิด “ราเมน” จัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ผ่านสื่ออินเตอร์เนท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวสู่ประเทศญี่ปุ่น

  • ระยะเวลาของโครงการ: 10 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
  • จัดโดย: กรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTA) และ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
  • ประเทศที่ร่วมโครงการ: ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
  • สนับสนุนโครงการโดย: สายการบิน ANA บริษัทนิชชินกรุ๊ป บริษัท NTT East Japan และ สมาคมราเมนแห่งประเทศญี่ปุ่น

2. รายละเอียดของโครงการ

เนื้อหาหลัก:

1) หลักสูตรเกี่ยวกับราเมน
โครงการนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ให้คุณได้เพลิดเพลินและรู้ลึกรู้จริงเรื่องวัฒนธรรมราเมนตำรับญี่ปุ่น คุณสามารถชมคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ รวมทั้ง “บทสนทนาในร้านราเมนโดยการชี้นิ้ว” นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลการท่องเที่ยวภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่แสนงดงามอีกด้วย

2) การเรียนรู้เรื่องราเมนในประเทศญี่ปุ่น
สามารถร่วมสนุกกับโครงการได้โดยการตอบคำถาม และส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับราเมนผ่านเว็บไซต์ ผู้ชนะประเทศละหนึ่งท่านจะได้ร่วมเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมราเมน ร่วมชมคลิปวิดีโอการเรียนหลักสูตรราเมน และการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ของผู้ชนะจาก 6 ประเทศผ่านทางเว็บไซต์

3) งานภาคสนาม “ร่วมแบ่งปันราเมนชามโปรด”
เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลภายใต้หัวข้อ “ราเมนตำรับญี่ปุ่นชามโปรด” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ผู้ชนะประเภทต่าง ๆ จะได้รับของรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนของรางวัลโดยสายการบิน ANA
  • รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ: บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ลนิชชิน และ บัตรเข้าชม My Cup Noodle Factory สนับสนุนโดยบริษัทนิชชินกรุ๊ป, บัตรใช้ Free Wi-Fi สนับสนุนโดยบริษัท NTT East Japan, คูปองรับประทานราเมนในประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนของรางวัลโดยสมาคมราเมนแห่งประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
JAPAN RAMEN UNIVERSITY CAMPAIGN OFFICE

จดหมายข่าวอื่นๆ