กิจกรรมเก็บยอดชาเขียวที่ญี่ปุ่น

ชาเขียวญี่ปุ่น

คุณภาพของชาขึ้นอยู่กับพื้นที่เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ และการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งเพาะปลูกชาเขียวหลัก ๆ ได้แก่ เมือง Uji จังหวัด Kyoto , จังหวัด Shizuoka และจังหวัด Kagoshima

news-keep-matcha-01

news-keep-matcha-02

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวยอดชาเขียวในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น

 • Shincha หรือ Ichibancha คือ การเก็บเกี่ยวชาในครั้งแรก หรือ ชาใหม่
 • Nibancha การเก็บเกี่ยวชาในครั้งที่สอง
 • Sanbancha การเก็บเกี่ยวชาในครั้งที่สาม
 • Yonbancha การเก็บเกี่ยวชาในครั้งที่สี่ ในบางพื้นที่
 • ส่วนชาที่เหลือจากปีก่อนๆ เรียกว่า Kocha หมายถึง ชาเก่า

news-keep-matcha-03

วิธีการเก็บชาเขียว

 • การเก็บเกี่ยวชาเขียวนั้นมีอยู่สามวิธี ได้แก่ ใช้มือเด็ด ใช้กรรไกรตัด และใช้เครื่องจักร
 • การเก็บยอดใบชาที่ดี คือ นับจำนวนยอดช่อแรกให้ได้สามใบแล้วเด็ดยอดชาอ่อนได้เลย

สถานที่แนะนำในการทำกิจกรรมเก็บชาในครั้งนี้

 • สถานที่คือ KURAYA NARUSAWA จังหวัด Shizuoka

news-keep-matcha-04

news-keep-matcha-05

หากเดินทางโดยขับรถหรือนั่งแท็กซี่  :

จาก สถานี Numazu ไปถึง KURAYA NARUSAWA ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

news-keep-matcha-06

หากเดินเท้า :

จากสถานี Izunagaoka เดินประมาณ 25 นาทีไปถึงKURAYA NARUSAWA

กิจกรรมเก็บชาเขียวพร้อมแต่งตัวเป็นสาวน้อยเก็บชาเขียว

 • ทางร้านมีกิจกรรมเก็บชาอ่อน
 • สามารถแต่งตัวแบบพื้นบ้าน เรียกว่าสาวน้อยเก็บใบชา
 • มีร้านขายของฝาก ผลิตภัฑณ์ต่างๆ จากชาเขียว
 • จะได้ใบชาเขียวที่เก็บด้วยตัวเองกลับบ้าน พร้อมจิบชาของท้องถิ่นที่นี้ก่อนกลับ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมเก็บใบชาที่ญี่ปุ่น

news-keep-matcha-07

ฤดูกาลที่สามารถทำกิจกรรมเก็บชาเขียวได้

 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ : ปลายเดือนเมษายน ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ช่วงฤดูใบไม้ร่วง : กลางเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนตุลาคม
 • มีค่าเข้าร่วมกิจกรรม ราคาตามแต่ล่ะช่วงเวลาและต้องมีการจองล่วงหน้า

ข้อแนะนำสำหรับใครที่สนใจทริปกิจกรรมเก็บชาเขียวนี้

 • เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง กรุณาจองวันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบตารางวันเวลาได้ที่เว็บไซค์เช่นกัน
 • เดินทางไปกับทัวร์ภายในประเทศญี่ปุ่น 1 วัน
 • เดินทางไปกับทัวร์ของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

จดหมายข่าวอื่นๆ