ข่าวดีสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสนามบินคันไซรอบดึก

news-limousinebus-01

สนามบินคันไซ มีรถ “Airport Limousine Bus” ให้บริการไปยังสถานี Umeda-JR Osaka ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2015 เป็นต้นไป

ในเส้นทางระหว่างสนามบินมายังสถานีโอซากาใจกลางเมือง โดยหลังจาก 23.00 น เป็นต้นไปจนถึงช่วง 5.00 น จะมีรถวิ่งทุกๆ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 60 นาที ค่าบริการคนละ 1,550 เยน

ตารางเวลาเดินรถใหม่ในช่วงหลังเที่ยงคืน เส้นทางออกจากสนามบินคันนานาชาติคันไซ (KIX)

  • ไป Osaka(Umeda)

ออกจาก KIX Terminal 2 Bldg. Bus Stop No.1 → KIX Terminal 1 Bldg. 1F Bus Stop No.5 → Hotel New Hankyu Osaka → HERBIS Osaka
(จุดแรกจะจอดที่ Umeda ตรงบริเวณHotel New Hankyu Osaka จากนั้นจะไปสุดสายที่ JR Osaka ตรงบริเวณ Herbis Osaka)

รถออกจาก KIX Terminal 2 Bldg เวลา 00:45 ไปถึง HERBIS Osaka เวลา 02:07
รถออกจาก KIX Terminal 2 Bldg เวลา 01:45 ไปถึง HERBIS Osaka เวลา 03:07
รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 03:00 ไปถึง HERBIS Osaka เวลา 04:07
รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 04:00 ไปถึง HERBIS Osaka เวลา 05:07
รถออกจาก KIX Terminal 2 Bldg เวลา 04:45 ไปถึง HERBIS Osaka เวลา 06:07
  • ไป Namba

ออกจาก KIX Terminal 2 Bldg. Bus Stop No.2 → KIX Terminal 1 Bldg. 1F Bus Stop No.2 → Nankai Namba Station

รถออกจาก KIX Terminal 2 Bldg เวลา 00:15 ไปถึง Nankai Namba Station เวลา 01:24
  • ไป Hineno, Izumisano, Rinku-Town

ออกจาก KIX Terminal 1Bldg. Bus Stop No.12 → KIX Terminal 1 Bldg. 1F Bus Stop No.1 → Rinku-Town → Izumisano Station

รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 00:01 ไปถึง Izumisano Station เวลา 00:29
รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 00:50 ไปถึง Izumisano Station เวลา 01:19
รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 01:50 ไปถึง Izumisano Station เวลา 02:19
รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 02:50 ไปถึง Izumisano Station เวลา 03:19
รถออกจาก KIX Terminal 1 Bldg เวลา 03:50 ไปถึง Izumisano Station เวลา 04:19 ต่อไปถึง Hineno Station เวลา 04:28

อย่างไรก็ตาม ปกติเมื่อมาถึงใจกลางเมืองหลัง 23.30 น รถไฟส่วนใหญ่ก็จะหยุดให้บริการไปแล้ว การจะเดินทางต่อไปยังที่พักจำต้องใช้บริการแท็กซี่เป็นหลัก ซึ่งค่าบริการหลัง 23.00 น จะมีอัตราสูงกว่าช่วงกลางวัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kansai-airport.or.jp

จดหมายข่าวอื่นๆ