โซนบูธญี่ปุ่นในงาน TITF#18

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมออกบูธในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10.00-21.00 น.

“โซนบูธญี่ปุ่น” อยู่ใน Plenary hall มีจำนวนบูธรวมทั้งสิ้น 130 บูธ (78 องค์กร) โดยเป็นการออกบูธโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากแต่ละจังหวัด การรถไฟ โรงแรม ร้านค้าจากญี่ปุ่น … ภายในแต่ละบูธมีการแจกเอกสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เชิญผู้สนใจแวะมา “โซนบูธญี่ปุ่น” ภายในงาน

(ภาพจากงานครั้งที่ผ่านมา)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกครั้งที่ 18”
เว็บไซต์งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกครั้งที่ 18 จัดโดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) :
http://www.titf-ttaa.com/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนบูธญี่ปุ่นภายในงาน
ติดต่อฝ่ายการตลาด องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพ โทร 02-261-3525

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

จดหมายข่าวอื่นๆ