เว็บไซต์ภาษาไทยของ Japan Rail Pass

เว็บไซต์ Japan Rail Pass มีข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้ว ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเหมาจ่ายรถไฟ JR ทั่วประเทศญี่ปุ่น

เชิญอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.japanrailpass.net/th/index.html

จดหมายข่าวอื่นๆ