ดูข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟด้วยตัวเองที่ Hyperdia.com

วิธีการตรวจสอบตารางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย
http://www.hyperdia.com/en/
เว็บไซต์ Hyperdia.com เป็นบริการของบริษัท Hitachi Systems, Ltd. เปิดให้ใช้บริการฟรี
หากท่านต้องการทราบตารางเวลาการเดินรถไฟ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สรุปมาเป็นเส้นทางให้เราได้เปรียบเทียบว่าวิธีการเดินทางใดใช้เวลาน้อยหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เชิญตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.hyperdia.com/en/

ในเว็บไซต์ดังกล่าว มีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจะมีการอัพเดทแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ

เพียงระบุสถานีต้นทางและปลายทางที่ต้องการไป วันที่พร้อมกับเวลาที่เริ่มต้นเดินทาง ระบบก็จะทำการค้นหาวิธีการที่ไปถึงเป้าหมาย

ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวจะต้องหาข้อมูลสถานีต้นทางและปลายทางให้ได้เสียก่อน และควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆใน Hyperdia ว่าคืออะไรบ้าง เพื่อที่จะใช้งาน Hyperdia ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สัญลักษณ์ต่างๆใน Hyperdia มีดังนี้

วิธีการค้นหาตารางเวลาการเดินรถไฟโดย Hyperdia (ตัวอย่าง)

1. ไปที่เว็บไซต์ http://www.hyperdia.com/en/
2. กรอกข้อมูล
** ระบบจะใช้ชื่อของสถานีรถไฟเป็นคำค้นหา โดยชื่อสถานีนั้นจะขึ้นมาให้เราเลือกอัตโนมัติ ตอนที่พิมพ์**

  • กรอกชื่อสถานีต้นทาง
  • กรอกชื่อสถานีปลายทาง
  • ระบุวันที่เดินทาง และ เวลาที่ต้องการเดินทางโดยประมาณ

news-hyperdia-02

3. สามารถเลือกหัวข้อต่างๆเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผลการค้นหาตรงความต้องการมากขึ้น

news-hyperdia-03

4. เมื่อทำการค้นหาแล้ว Hyperdia จะแสดงแผนการเดินทางทุกแบบมาให้ตั้งแต่ 1 จนถึง 10 เส้นทาง เราสามารถที่จะเลือกและเปรียบเทียบได้ตามสะดวกว่าจะเลือกวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ผลที่ได้จะออกมาตามตัวอย่างด้านล่าง

news-hyperdia-04

news-hyperdia-05

ข้อเสนอแนะ :
วิธีเลือกให้ได้การค้นหาที่ครอบคลุมการใช้บัตร JR rail pass

  1. ค้นหาเหมือนตามการใช้ปกติ
  2. แต่ส่วนของการเลือกหัวข้อพาหนะการเดินทางต่างๆ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรงช่องด้านหน้าออก ได้แก่ NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (shinkansen) และ Private Railway และ เครื่องบิน

news-hyperdia-06

วิธีเลือกให้ได้การค้นหาที่ครอบคลุมการใช้บัตร Kansai Thru pass

  1. ค้นหาเหมือนตามการใช้ปกติ
  2. แต่ส่วนของการเลือกหัวข้อพาหนะการเดินทางต่างๆ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรงช่องด้านหน้าออก ได้แก่ Japan Railway (JR) , Bullet train (Shinkansen), NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (Shinkansen) และ เครื่องบิน

news-hyperdia-07

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิด แค่เพียงเราเตรียมตัวเรื่องการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าเอาไว้ เท่านี้ก็จะเที่ยวอย่างสนุก ไม่กลัวหลง

จดหมายข่าวอื่นๆ