แนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Hyperdia.com

mar20_hypedia_Shinkansen

รถไฟชินคันเชน (Shinkansen)

mar20_hypedia_Limited-Express

รถไฟด่วนพิเศษ (Limited Express)

mar20_hypedia_Local-Train

รถไฟท้องถิ่น (Local Train)

โดยปกติการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นจะใช้รถไฟเป็นหลัก มีระบบการรถไฟที่ญี่ปุ่นทันสมัยมาก ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ ดังนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก

รถไฟในญี่ปุ่นแบ่งเป็น 3 ระบบหลักๆ ได้แก่

  1. รถไฟ JR เน้นการเดินทางข้ามภูมิภาค ข้ามจังหวัด และการเดินทางในตัวเมือง
  2. รถไฟใต้ดิน เน้นการเดินทางในเมืองนั้นๆ
  3. รถไฟเอกชนต่างๆ วิ่งเฉพาะบริเวณนั้นๆระหว่างสถานี Tokyo – สถานี Shin-Osaka

ตารางแบ่งระดับการให้บริการของรถไฟ JR

โดยปกติแต่ละภูมิภาคและรถไฟแต่ละสายจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป แต่หลักๆ จะมีเกณฑ์การแบ่งดังนี้

ระดับ(ภาษาญี่ปุ่น) ประเภท จุดเด่น
Super Express (Shinkansen) รถไฟชินคันเชน หรือ รถไฟหัวกระสุน ・รถไฟความเร็วสูงที่สุด
・มีชื่อเรียกตามเส้นทาง
・มีรางวิ่งพิเศษเฉพาะ
・มี Green Car / Ordinary Car
・ราคาสูง
Limited Express (Tokkyu) รถไฟด่วนพิเศษ ・รถไฟความเร็วสูง
・จอดเฉพาะสถานีหลัก
・เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ดีไซน์
・รูปทรง
・มี Green Car / Ordinary Car
・ราคาค่อนข้างสูง
Express (Kyuko) รถไฟด่วน ・จอดเฉพาะสถานีหลัก
・จอดรับส่งน้อยมาก
・เน้นมุ่งไปที่จุดหมายปลายทาง
・ราคาปานกลาง
Rapid Train (Kaisoku) รถไฟเร็ว ・จอดเกือบทุกสถานี มีแค่บางสถานีไม่จอด
・ส่วนใหญ่วิ่งออกไปสู่ชานเมือง
・ราคาถูก
Local Train (Futsu) รถไฟท้องถิ่น ・รถไฟวิ่งช้าที่สุด
・จอดทุกสถานี
・ส่วนใหญ่วิ่งบริการในเมือง
・ราคาถูกที่สุด

สำหรับมือใหม่ที่หัดเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองอาจจะเกิดความกังวลว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร ต้องขึ้นรถไฟขบวนไหน เปลี่ยนขบวนสถานีไหน อยากทราบตารางเวลาการเดินรถไฟ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สรุปมาเป็นเส้นทางให้เราได้เปรียบเทียบว่าวิธีการเดินทางใดใช้เวลาน้อยหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เชิญตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.hyperdia.com/en

เว็บไซต์ Hyperdia.com

เว็บไซต์ Hyperdia.com เป็นบริการของบริษัท Hitachi Systems, Ltd. ที่ใช้ค้นหาตารางเดินรถไฟทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถใช้บริการได้ฟรี เว็บไซต์มีให้เลือกใช้งานได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ

เพียงระบุวันที่และเวลาที่เริ่มต้นเดินทาง สถานีต้นทางกับสถานีปลายทางที่ต้องการ ระบบก็จะค้นหาตารางเวลาการเดินรถไฟ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สรุปมาเป็นเส้นทางให้เราได้เปรียบเทียบได้ว่าวิธีการเดินทางใดใช้เวลาน้อยที่สุด หรือวิธีใดเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

สัญลักษณ์ต่างๆ ในเว็บไซต์ Hyperdia

ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ควรทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์ต่างๆ ก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกรวดเร็ว และใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถานีต้นทาง รถไฟชินคันเซน
สถานีที่ต้องเปลี่ยนขบวน รถไฟด่วนของ JR
มีการเปลี่ยนชื่อขบวนหรือลดขบวนรถ แต่ไม่ต้องลงจากขบวนรถ รถไฟธรรมดาของ JR
นั่งรถไฟย้อนกลับ (กรณีขบวนที่โดยสารเป็นรถไฟด่วน ไม่จอดสถานีย่อย) รถไฟด่วนของเอกชน
สถานีปลายทาง รถไฟธรรมดาของเอกชน
เครื่องบิน รถยนต์ส่วนตัว
รถบัส เดิน

ตัวอย่างวิธีการค้นหาตารางเวลาการเดินรถไฟในเว็บไซต์ Hyperdia.com

1. เปิดเว็บไซต์ http://www.hyperdia.com/en/

2. เลือกสถานีต้นทาง สถานีปลายทาง วันที่และเวลา

เลือกสถานีต้นทาง สถานีปลายทาง วันที่และเวลา รวมถึงสามารถเลือก Type ได้ระหว่าง
Departure ค้นหารถไฟขบวนที่มาถึงหลังจากเวลาที่ระบุ
Arrival ค้นหารถไฟขบวนที่เดินทางไปถึงก่อนเวลาที่ระบุ
Average ค้นหาขบวนรถหรือเส้นทาง พร้อมเวลาเฉลี่ยที่ใช้ของขบวนนั้นๆ

3. คลิก More Options เพื่อเลือกหัวอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ตรงกับความต้องการในการค้นหามากขึ้น

ช่อง Via 1 – 3 :
เลือกสถานีที่ต้องการผ่านระหว่างทาง (ไม่ต้องกรอกก็ได้)
ช่อง Order :
เลือกเงื่อนไขในการแสดงผลลัพธ์มีให้เลือกระหว่าง Time (เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากน้อยไปมาก) Transfer (จำนวนในการเปลี่ยนขบวนจากน้อยไปมาก) หรือ Money (ค่าโดยสารจากน้อยไปมาก)
ช่อง Max Routes:
เลือกจำนวนเส้นทางที่ต้องการให้แสดงผล (เลือกได้มากที่สุด 10 เส้นทาง)
ช่อง Fare Type:
เลือกประเภทของตั๋ว มีให้เลือกระหว่าง Ticket (ตั๋วธรรมดา) หรือ IC Card
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกประเภทของยานพาหนะต่างๆ ที่ต้องการ หรือเลือกที่ไม่ต้องการออกได้

4. เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วเว็บไซต์จะแสดงเส้นทางมาให้ตามเงื่อนไขที่เราเลือก สามารถเปรียบเทียบเส้นทางได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

Take time: เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
Transfer: จำนวนครั้งในการเปลี่ยนขบวน
Distance: ระยะทาง
Total: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
Take time: ค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียม

ข้อเสนอแนะ

วิธีเลือกให้ได้การค้นหาที่ครอบคลุมการใช้บัตร JR rail pass

  1. ค้นหาเหมือนตามการใช้ปกติ
  2. แต่ส่วนของการเลือกหัวข้อพาหนะการเดินทางต่างๆ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรงช่องด้านหน้าออก ได้แก่ NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (shinkansen) และ Private Railway และ เครื่องบิน

วิธีเลือกให้ได้การค้นหาที่ครอบคลุมการใช้บัตร Kansai Thru pass / subway pass

  1. ค้นหาเหมือนตามการใช้ปกติ
  2. แต่ส่วนของการเลือกหัวข้อพาหนะการเดินทางต่างๆ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรงช่องด้านหน้าออก ได้แก่ Japan Railway (JR), Bullet train (Shinkansen), NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (Shinkansen) และ เครื่องบิน

หลังจากที่เรียนรู้วิธีการใช้งาน Hyperdia แบบละเอียดแล้ว นักท่องเที่ยวมือใหม่ก็คงคลายความกังวลไปได้ นอกจากจะไม่ต้องกลัวหลงทางแล้ว คุณยังสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ถ้าเดินทางมาญี่ปุ่นเมื่อไรอย่าลืมใช้บริการกันดู

จดหมายข่าวอื่นๆ