จดหมายข่าวภาษาไทยจากจังหวัด Gunma

สมัครจดหมายข่าว (ภาษาไทย) “G’-now”

จากจังหวัด Gunma (อ่านออกเสียงว่า กุมมะ) เชิญส่งอีเมลไปที่ visit-gunma@pref.gunma.lg.jp

จังหวัด Gunma มีธรรมชาติที่งดงาม มีออนเซ็นที่โด่งดัง ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต หากเดินทางจากโตเกียวไปถึงสถานี Takasaki ซึ่งเป็นสถานีใหญ่ในจังหวัด Gunma โดยใช้ชินกันเซ็นจะใช้เวลาประมาณ 50 นาทีเท่านั้นค่ะ นักท่องเที่ยวชาวไทยยังไม่ค่อยรู้จักจังหวัดนี้กันมากนัก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ Kusatsu Onsen ซึ่งเป็นเมืองออนเซ็นที่มีบ่อหลายแบบ สามารถเที่ยวแบบพักค้างคืนหรือแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ รวมทั้งระบบท่อส่งน้ำร้อนที่ Kusatsu Onsen ยังได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของยุค คุณ Taro Okamoto จึงมีลักษณะดังที่เห็นในภาพ เวลากลางคืนมีการเปิดไฟเพื่อไลท์อัพอีกด้วยทำให้กลางวันและกลางคืนมีเสน่ห์แตกต่างกันไป

news-gunma-2013-01
news-gunma-2013-02

ตอนนี้ทางการท่องเที่ยวจังหวัด Gunma จัดทำจดหมายข่าวฉบับภาษาไทยออกมา โดยจะออกเดือนละหนึ่งฉบับ ในรูปแบบจดหมายอีเลคทรอนิกส์ส่งให้ท่านทางอีเมล หากท่านใดสนใจรับจดหมายขาวจากจังหวัด Gunma เชิญสมัครรับจดหมายข่าวได้โดยส่งอีเมลไปที่ visit-gunma@pref.gunma.lg.jp

เว็บไซต์ Gunma (ภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์ Gunma (ภาษาไทย)

เว็บไซต์ Kusatsu Onsen (ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกุนมะ G’face

ตัวอย่างภาพส่วนหนึ่งจากจดหมายข่าว

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2013

จดหมายข่าวอื่นๆ